Premijer je naglasio da je jedan od ciljeva strategije da zaštiti mlade od nedostataka kojima su izloženi, ali i da ojača njihove prednosti.   Foto: AA

Ministarstvo kulture, omladine i sporta Kosova prezentovalo je proces izrade državne strategije za mlade 2024-2032 i akcionog plana 2024-2026.

Na ovom događaju su učestvovali premijer Kosova Aljbin Kurti, ministar kulture, omladine i sporta Hajrulla Ceku, koordinatorka UN za razvoj Arnhild Spence, kao i drugi međuinstitucionalni partneri omladinskog sektora.

Premijer Kurti je u svom govoru kazao da ova strategija ima za cilj poboljšanje položaja mladih uzrasta od 15 do 24 godine, koji se nalaze u tranziciji od roditeljskog staranja do osamostaljivanja. Kurti je kazao da u toj fazi mladi prelaze pod starateljstvo vlasti, koja treba da im ponudi radno mesti, pristup finasijskim uslugama, sigurno mesto stanovanja, te mogućnost investiranja, štednje i planiranja budućnosti.

Premijer je naglasio da je jedan od ciljeva strategije da zaštiti mlade od nedostataka kojima su izloženi, ali i da ojača njihove prednosti.

„Pored toga što će biti strategija koja nas orijentiše ka razvoju, ona će biti i reformski alat za međusektorsko kreiranje politike za mlade. U prošlosti smo imali fragmentirano planiranje i implementaciju, a kada je malo planiranja, implementacija je fragmentirana, nekonsolidovana i često kontradiktorna. Oni koji su proglašeni prioritetima obično se ne finansiraju niti budžetiraju, ali se to neće ponoviti“, naglasio je Kurti.

Takođe, Kurti je kazao da će budžet za ovu godinu posvećen mladima biti za 100 miliona evra veći, ocenivši da se svaka investicija u mlade državi vraća trostruko puta više.

Ministar kulture, omladine i sporta Ceku rekao je da je došlo vreme za sveobuhvatno planiranje za kosovsku omladinu, veće međuinstitucionalno uključivanje i povećanje investicija.

„Rukovodimo se preporukama Saveta Evrope kao najviše institucije u Evropi za unapređenje omladinskih politika. Od osnivanja Državne komisije za mlade, koncept-dokumenta i nacrta zakona za mlade, danas sa Državnom strategijom za razvoj mladih, naše politike se zasnivaju na najnovijim studijama i najboljim dostupnim praksama“, naglasio je ministar.

Koordinatorka UNKT-a Arnhild Spens rekla je da se nada da će se strategija pozabaviti i odlaskom mladih, koji se smatraju veoma vrednim bogatstvom za Kosovo. Spens je, takođe, istakla da UNKT pomaže Kosovu i u ovom aspektu, preko svojih agencija koje su specijalizovane za izradu politika i savetovanje Vlade, kao i volonterskim programima od kojih mladi mogu imati veliku korist.

TRT Balkan / agencije