Nedostatak jedinstvenog adresnog sistema stvorio je probleme u brojnim oblastima, kao što su oporezivanje, registracija građana, imovinska prava, pristup pravosuđu i izborna administracija.     Foto: AA

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova pokrenulo je elektronski Pilot projekat objedinjavanja adresa ili povezivanja građana s jedinstvenom adresom u opštinama Južna Mitrovica i Istok.

Projekat ima za cilj da utiče na poboljšanje stanja u pružanju usluga građanima, bezbednosti dokumenata, izbornim procesima, borbi protiv kriminala i celokupnoj bezbednosnoj situaciji u zemlji.

Direktor Direktorijata za civilno stanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova Blerim Camaj rekao je da ovaj projekat ne bi bio uspešan bez saradnje sa opštinama, ističući da će olakšati rad u mnogim lokalnim i centralnim organima institucija. Istakao je da su za pilot - projekat izabrane dve opštine, Južna Mitrovica i Istok, zbog razlika koje imaju međusobno u smislu njihovog adresnog sistema.

"Projekat će biti od posebnog značaja za različite resore, kao što su civilni status u opštinama, uprave za urbanizam i druge", naglasio je Camaj.

Gradonačelnik opštine Južna Mitrovica Bedri Hamza rekao je da je projekat objedinjavanja adresa projekat od posebnog značaja jer se više od nekoliko decenija građani Kosova, preduzeća i institucije suočavaju s ovim problemom.

„Uveren sam da će projekat biti realizovan uspešno, na vreme, bićemo ozbiljni i posvećeni u ovom poslu jer postoje poteškoće posebno za preduzeća u slučaju registracije, postoji i problem sa pravosudnim institucijama, sudovima i drugim institucijama, a normalno to je problem i za građane, u ovom slučaju konkretno za građane Južne Mitrovice“, naglasio je Hamza.

Nedostatak jedinstvenog adresnog sistema stvorio je probleme u brojnim oblastima, kao što su oporezivanje, registracija građana, imovinska prava, pristup pravosuđu i izborna administracija.

Da bi se suočile s takvim izazovima, kosovske institucije, uz podršku međunarodnih partnera, počele su rad na stvaranju Adresnog sistema od 2010. godine, sistema koji nastavlja da se primenjuje i sada, ali kome je nedostajala veza sa građanima kako bi poslužio maksimalno u funkciji za koju je kreiran.

Namera je da se putem ovog sistema, koji se zasniva na podacima iz Centralnog registra civilnog statusa i Informacionog sistema adresnog registra, poveže registar civilnog stanja sa adresnim registrom, kreira jedinstvena adresa za svakog građanina koji živi na Kosovu.

Projekat podržava nemački GIZ, a biće finalizovan sredstvima Svetske banke.

TRT Balkan / agencije