Izrađena je Strateška procjena utjecaja Plana na okoliš (Strateška studija).   Foto: AA

Donošenje Plana propisano je Zakonom o gospodarenju otpadom, priprema ga Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a donosi Vlada. Sastavni dio Plana je program sprječavanja nastanka otpada.

Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, za Plan je izrađena Strateška procjena utjecaja Plana na okoliš (Strateška studija).

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provodi se 30 dana na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i e-savjetovanja, a traje do 30. ožujka. Javno izlaganje Plana i Strateške studije održat će se 27. ožujka.

Planom se primjenjuju načela kružnog gospodarstva

U Ministarstvu kažu da će se nakon završetka savjetovanja s javnošću razmotriti pristigle primjedbe i mišljenja nadležnih tijela državne uprave s kojima će se uskladiti Plan i Strateška studija i pripremiti za donošenje.

Planom se, ističu u Ministarstvu, primjenjuju načela kružnog gospodarstva te se sustav gospodarenja otpadom na području Hrvatske usklađuje s novim ciljevima i politikama u gospodarenju otpadom. Iako se donosi za razdoblje do 2028., Plan je utemeljen na ciljevima do 2035. na osnovu kojih se planira razvoj sustava gospodarenja otpadom u RH.

U Planu se daje pregled postojećeg stanja, određuju se ciljevi za recikliranje i odlaganje otpada koji su usklađeni s ciljevima EU te procjenjuju potrebni kapaciteti postrojenja za obradu otpada, zatvaranje postojeće i uspostavljanje nove infrastrukture za obradu otpada.

Propisuju se i mjere i aktivnosti za provedbu Plana koje se odnose na sprječavanje nastanka otpada, unaprjeđenje ponovne uporabe, recikliranja i drugih postupaka oporabe komunalnog otpada te smanjenja odlaganja na odlagališta otpada.

Također se propisuju mjere i aktivnosti koje se odnose na unaprjeđenje sustava za gospodarenje posebnim kategorijama otpada i sustava za gospodarenje opasnim otpadom, sanaciju lokacija onečišćenih otpadom, na unaprjeđenje informacijskog sustava gospodarenja otpadom i na unaprjeđenje nadzora gospodarenja otpadom.

Planom se procjenjuju i potrebna financijska sredstva i izvori financiranja za provedbu predloženog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj do 2028., a koji mora biti temelj za ispunjenje ciljeva do 2035. godine.

U Ministarstvu kažu da osim primjene načela kružnog gospodarstva u gospodarenju otpadom, Plan je važan u kontekstu programiranja i planiranja korištenja sredstava EU-a za sljedeće višegodišnje financijsko programsko razdoblje - Nacionalni plan oporavka i otpornosti od 2021. do 2026. (NPOO) i Program konkurentnosti i kohezije (PKK) za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

TRT Balkan / agencije