Prema popisu stanovništva iz 2021. godine u Republici Hrvatskoj je popisano 3,871.833 stanovnika od čega je 240.079 pripadnika ukupno 22 nacionalne manjine.     Foto: Reuters

Državno izborno povjerenstvo Hrvatske (DIP) izvijestio je kako će se izbori članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina održati prve nedjelje u svibnju ove godine, 7. svibnja 2023.

Republika Hrvatska jamči pripadnicima nacionalnih manjina pravo na zastupljenost u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. S ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu, pripadnici nacionalnih manjina biraju, na način i pod uvjetima Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama samouprave, navodi DIP.

Članovi vijeća nacionalnih manjina i predstavnici nacionalnih manjina biraju se neposredno na izborima, tajnim glasovanjem, na mandat od četiri godine.

Izbori članova vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave provode se svake četvrte godine u županijama, gradovima odnosno općinama na čijem području pripadnici pojedine nacionalne manjine sudjeluju s najmanje 1,5 posto u ukupnom stanovništvu županije, grada ili općine, u gradovima odnosno općinama na čijem području živi više od 200 pripadnika pojedine nacionalne manjine te u županijama na čijem području živi više od 500 pripadnika nacionalne manjine.

Izbori predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave provode se ako nije ispunjen niti jedan gore navedeni uvjet, a na području županije, grada odnosno općine živi najmanje 100 pripadnika nacionalne manjine, navodi DIP.

Izbori članova vijeća nacionalnih manjina i izbori predstavnika nacionalnih manjina održavaju se istodobno, prve nedjelje u svibnju svake četvrte godine.

Navedene izbore raspisuje Vlada Republike Hrvatske odlukama kojima se određuje dan provedbe izbora i jedinica u kojima će se provesti izbori.

U vijeća nacionalnih manjina županije odnosno Grada Zagreba bira se 25 članova pripadnika nacionalne manjine, u vijeća nacionalnih manjina grada bira se 15 članova pripadnika nacionalne manjine, u vijeća nacionalnih manjina općine bira ih se 10.

Pravo birati članove vijeća nacionalnih manjina odnosno predstavnike nacionalnih manjina imaju hrvatski državljani s navršenih 18 godina života koji su u registru birača upisani kao pripadnici nacionalne manjine koja ima pravo na vijeće odnosno na predstavnika u jedinici i koji imaju prijavljeno prebivalište na području jedinice u kojoj se izbori provode (birači).

Pravo biti biran za člana vijeća odnosno za predstavnika nacionalne manjine ima hrvatski državljanin koji na dan podnošenja prijedloga liste kandidata odnosno kandidature nadležnom izbornom povjerenstvu ima navršenih 18 godina života, upisan je u registar birača kao pripadnik nacionalne manjine koja ima pravo na vijeće odnosno na predstavnika u jedinici i ima prijavljeno prebivalište na području jedinice u kojoj se izbori provode.

Prema popisu stanovništva iz 2021. godine u Republici Hrvatskoj je popisano 3.871.833 stanovnika od čega je 240.079 pripadnika ukupno 22 nacionalne manjine. Među najbrojnijima su: Srbi (123.892), Bošnjaci (24.131), Albanci (13.817) i Romi (17.980).

TRT Balkan / agencije