Potrošačke cijene u periodu januar - decembar 2022. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 13 posto.     Foto: Reuters

Godišnja inflacija u Crnoj Gori iznosi 17,2 posto, saopćeno je iz Uprave za statistiku (MONSTAT).

Najveći utjecaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena koji se odnosi na rente koje plaćaju stanari za primarno boravište, za usluge smještaja, dok su također porasle i cijene mlijeka, sira, jaja, mesa i povrća.

“Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u decembru 2022. godine u odnosu na novembar 2022. u prosjeku su više za 0,1 posto. Potrošačke cijene u decembru 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 17,2 posto”, objavio je danas MONSTAT.

Potrošačke cijene u periodu januar - decembar 2022. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 13 posto.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u decembru 2022. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast u grupi kojoj pripadaju restorani i hoteli i to 2​​​​​​​ posto, stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva 1,3 posto, hrana i bezalkoholna pića 0,4 posto.

TRT Balkan / agencije