Ova voda može liječiti od koštano-mišićnih, reumatskih i dermatoloških, do ginekoloških pa čak gastroenteroloških oboljenja. /      Foto: FENA

Zdravstvena ustanova "Lječilište Gata“ smještena je u ekološki zdravom ambijentu na udaljenosti od 18 kilometara od Bihaća. Smještajni kapacitet ove ustanove iznosi 90 kreveta, a broj pacijenata koji dnevno dolaze na terapije često i prelazi tu brojku jer ima ambulantnih pacijenata koji ne ostaju na ležanju.

- Koristimo dva izvora od kojih jedan dostiže temperaturu 39.1 stepen i drugi koji se kreće između 37 i 38 stepeni, a njega koristimo tokom ljetnog perioda. Treći, nešto hladniji izvor čija temperatura iznosi 34 stepena, ne koristimo - kaže direktorica ZU Lječilišta Gata Aida Ibrahimpašić.

Finansiraju se na dva načina - putem Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona (ZZO USK) koji putem svoje komisije šalje pacijente na liječenje na osnovu indikacija oboljenja i putem samofinansirajućih pacijenata koji žele da obave terapiju u ovoj ustanovi.

Imaju jednog specijalizanta u Sarajevu i pet ljekara specijalista koji rade u ustanovi, među kojima je mlada i stručna doktorica Ena Gogić, fizioterapeute sa visokom stručnom spremom i višegodišnjim radnim iskustvom na čijem je čelu Anela Halilić kao glavni fiziotarapeut, stručne i iskusne medicinske tehničare, ljubazno osoblje i ugodan ambijent za boravak i liječenje evropskog nivoa.

-Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona pored ugovora sa ZU Gata, potpisuje ugovor i sa Lječilištem 'Reumal' Fojnica u vrijednosti od oko 200.000 KM s tim da je prvobitno bilo zamišljeno da u Fojnicu idu pacijenti kojima je potrebna kardio rehabilitacija koju u Gati nemaju i djeca sa oštećenjima u razvoju, a sve ostalo bi trebalo da se radi u Gati - pojašnjava Ibrahimpašić, koja je ljekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.

Kako je kazala, nije jasno zašto ljekari u Fojnicu šalju pacijente koji mogu da se liječe u Gati, čime se zakidaju sredstva kantona koja su mogla biti usmjerena u ovu zdravstvenu ustanovu.

- Ova voda može liječiti od koštano-mišićnih, reumatskih i dermatoloških, do ginekoloških pa čak gastroenteroloških oboljenja. Radi se o univerzalno ljekovitoj vodi upotrebljivoj za liječenje mnogih bolesti - podvlači Ibrahimpašić.

Što se tiče elektro terapije, prvi su u BiH i kvalitet usluge je na vrhunskom nivou. Imaju kvalitetnu hidro terapiju, a jedino u čemu su bili u zaostatku je bazen ali su od kantonalne vlade dobili 77.000 KM namijenjenih za finansiranje projekta izgradnje zatvorenog fiziotarapeutskog bazena, koji je trebao koštati oko 100.000 KM.

- U međuvremenu je došlo do povećanja cijena određenih materijala i usluga, tako da ćemo ostatak potreban za realizaciju ovog projekta morati na neki način dofinansirati. Dobili smo urbanističku saglasnost od Grada Bihaća, a tokom ovog mjeseca planiramo završiti građevinski projekt i građevinsku dozvolu, tako da bi uskoro trebali početi sa izgradnjom bazena i najkasnije do juna iduće godine završiti ovaj projekt - kaže direktorica lječilišta Gata.

Prošle godine su također izmijenili stolariju na kompletnom objektu, dogradili dva apartmana, nabavili nove krevete i dušeke, renovirali sobe. Sadašnji menadžment i uprava ove zdravstvene ustanove uradila je puno na unapređenju i poboljšanju uvjeta rada, smještaja i tretmana pacijenata, i općenito boravka u ovoj ustanovi.

U planu imaju dalje ulagati u objekat kroz obnavljanje unutrašnjosti i nabavku opreme. Nedavno su renovirali kompletan krov koji nije zamijenjen otkako je ustanova sagrađena. Projekt je koštao oko 200.000 KM i finansiran je sredstvima Vlade USK-a putem Ministarstva zdravstva.

-Ovim su ispunjeni svi uslovi za utopljavanje objekta što je planirano da se realizira u skorijoj budućnosti. Grijemo se na toplu vodu za liječenje i po potrebi koristimo peć kada su temperature vrlo niske - kaže Ibrahimpašić.

FENA