Dr. Amel Amidžić ističe da bolest nastaje zbog neurodegeneracije negrostrijatnog kompleksa neurona koji proizvode neurotransmiter dopamin.     Foto: FENA

Dr. Amel Amidžić, specijalista neurologije, subspecijalizant intenzivne neurologije u Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš" ističe da bolest nastaje zbog neurodegeneracije negrostrijatnog kompleksa neurona koji proizvode neurotransmiter dopamin.

Simptomi bolesti se dijele na nemotorne, kao što su depresija i kognitivne tegobe te na motorne kao što su tremor, ukočenost, usporenost pokreta, kretanje sa sitnim koracima te vrtoglavica i nestabilnost. Ponekad prvi simptom bolesti bude vrtoglavica i nestabilnost, a bolest se razvija u šest kliničkih faza.

Ranim prepoznavanjem simptoma bolesti može se započeti sa liječenjem, te dobrim odgovorom na antiparkinsonike. Bolest se može držati pod kontrolom dugi niz godina i pacijentima omogućiti zadovoljavajuće funkcioniranje.

U uznapredovanoj bolesti koristi se DBS, duboka moždana stimulacija uz neurostimulatore novije generacije koji daju odlične rezultate i kontrolu motornih i nemotornih simptoma bolesti čak i u starijoj dobi. Najveći broj implantiranih neurostimulatora u svijetu uradio je poznati turski neurohirurg prof. dr. Ali Zirh, koji radi u Institutu "Parmer" u Istanbulu.

"Nažalost, u BiH je još uvijek nedostupna ova terapija", ističe dr. Amidžić.

"U tretmanu bolesti neophodan je timski pristup koji podrazumijeva neurologa, psihijatra, fizijatra i neuropsihologa. U svrhu prevencije Parkinsonove bolesti preporučuje se zdrav životni stil koji podrazumijeva upotrebu organski uzgojene hrane, bez pesticida i herbicida, unošenjem dovoljne količine omega 3 kiselina, vitamina D te fizička aktivnost", saopćeno je iz Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš".

FENA