Poslanikovim, a.s, rođenjem i pojavom, najmirisnije ruže na drvetu poslanstva, označen je završetak poslaničkog ciklusa.      Foto: AA

Povodom 12. Rebiul-evvela, dana rođenja Poslanika Muhammeda a.s, Mešihat Islamske zajednice u Crnoj Gori u saradnji sa Diyanetom (Islamskom zajednicom Republike Turkiye) i Medresom “Mehmed Fatih”, večeras je na platou ispred Medrese organizovao “Večer Kur’ana, ilahija i kasida”.

U lijepom ambijentu, pred mnogobrojnom publikom, gosti večeri bili su Kurra hafiz Ferruh ef. Muştuer, imam Aya Sofia džamije u Istanbulu i svjetski prvak u učenju Kur’ana, Rahman ef. Kačar, pomoćnik reisa Islamske zajednice u Crnoj Gori, hafiz Egzon Ibrahimi, poznati učač Kur’ana, ilahija i kasida, Ismail ef. Hysaj, pomoćnik glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Bar i hafiz Ali Mirza Hadž Musaev, prvak Međunarodnog takmičenja u hifzu iz Dagestana.

Pomoćnik reisa za da’vu i obrazovanje Rahman Kačar, kazao je u uvodnom obraćanju da "smo ponosni smo što slijedimo Kur’an i Kerim, kao osnovnu vrijednost naše vjere".

"U našoj medresi se Kur’an uči od prvog do četvrtog razreda. Blago onim roditeljima, koji su poslali svoju djecu u medresu, da uče kako da žive u skladu sa Časnim Kur’anom", kazao je Kačar.

Muslimani širom svijeta prigodnim programima obilježavaju dan rođenja poslanika Muhammeda a.s. Mevlud, dan rođenja poslanika Muhammeda, u islamskoj tradiciji obilježava se 12. rebiu-l-evvela po lunarnom, hidžretskom kalendaru.

Dan mevluda je jedan od najradosnijih događaja za muslimane, jer Poslanikovo, a.s, rođenje predstavlja početak ispunjenja duhovne zrelosti čovječanstva.

"Mi smo te (Muhammede) kao milost svjetovima poslali", kaže se u Kur'anu Časnom (El- Enbijā' 107). Poslanik Muhammed, a.s., za sebe je govorio:

"Ja sam dova Ibrahimova i radosni navjestitelj Isaov, a.s." (Hadis)

Poslanikovim, a.s, rođenjem i pojavom, najmirisnije ruže na drvetu poslanstva, označen je završetak poslaničkog ciklusa.

Muslimani baštine sjećanje na Poslanika, a.s, kao nekog ko je svojim životom dosegao zenit ljudskosti, s obzirom na to da je kao "usvetun hasenetun - divan uzor" iskusio moralnu puninu onoga što čini savršeno odgojenu ljudsku narav. Muhammed, a.s, se odlikovao održavanjem ravnoteže između duha i materije, srca i duše, života i smrti.

Čovječanstvu je vlastitim primjerom posvjedočio univerzalno načelo: da bi se djelovalo dobro, mora se biti dobar, da bi se savladao svijet, valja najprije savladati samog sebe i tako dalje.

Iz poštovanja prema svom voljenom Poslaniku, a.s, muslimani u stoljećima 12. rebiu-l-evvel obilježavaju učenjem mevluda, pobožnog spjeva o Muhammedu, a.s.

Muhammed je bio posljednji Božiji poslanik po islamu, koji je poslan od Boga cijelom čovječanstvu kako bi upotpunio originalnu monoteističku vjeru svih poslanika prije njega, Adema, Ibrahima, Musaa, Isaa i drugih poslanika.

TRT Balkan / agencije