Budžetom za ovu godinu definisano je da se država može zadužiti do 600 miliona eura.     Foto: AA

Ministarstvo finansija Crne Gore, posredstvom kreditnog aranžmana sa Deutsche bankom, obezbijedilo je 100 miliona eura za finansiranje budžetskih obaveza u tekućoj godini i ta sredstva su od danas na raspolaganju državi.

Iz Ministarstva finansija je saopšteno da je ugovor sa bankom zaključen na tri godine, sa grejs periodom od 12 mjeseci i kamatnom stopom koju čini šestomjesečni Euribor uvećan za iznos margine od 5,9 odsto.

“Prva rata kamate plaća se šest mjeseci od povlačenja kreditnih sredstava, dok će otplata glavnice započeti 12 mjeseci nakon povlačenja tih sredstava i biće sprovedena plaćanjem pet jednakih rata glavnice”, navodi se u saopštenju.

Takođe, pored troškova kamate, na iznos kredita plaća se naknada za obradu kredita u iznosu od 1,35 odsto ukupne vrijednosti kredita, odnosno u iznosu 1,35 miliona eura. Naknada za obradu kredita plaća se kao odbitak od ukupnog iznosa kredita.

“Pozajmica od 100 miliona kod respektabilnog partnera, predviđena je Zakonom o budžetu za tekuću godinu i realizovana je u cilju obezbjeđenja nedostajućih sredstava, a u funkciji redovnog i nesmetanog izmirivanja svih obaveza države”, rekli su iz Ministarstva finansija.

Dodaju da imajući u vidu tržišna kretanja, navedeni aranžman zaključen je po prihvatljivim i održivim uslovima, doprinosi fiskalnoj otpornosti i predstavlja korak bliže zatvaranju neophodne finansijske konstrukcije za ovu godinu.

“Dakle, realizovano zaduženje dodatna je podrška u suočavanju države sa globalnim rizicima, ali i dokaz odgovornog vođenja ekonomske politike Vlade, čiji je primarni zadatak da zaštiti građane i privredu od takvih potresa, istovremeno stvarajući uslove za ekonomsku održivost i prosperitet društva”, precizira se u saopštenju.

Budžetom za ovu godinu definisano je da se država može zadužiti do 600 miliona eura putem zaključenja kreditnih aranžmana sa međunarodnim finansijskim institucijama, sa domaćim ili stranim bankama, kroz emisiju državnih zapisa i obveznica na domaćem ili međunarodnom tržištu, kao i zaključenjem bilateralnih ili drugih kreditnih aranžmana.

TRT Balkan / agencije