Curić smatra da se uvođenjem nastave na bosanskom jeziku kod mladih probudila želja da njeguju i čuvaju od zaborava svoj identitet, tradiciju, jezik i kulturu.      Foto: AA

Predsjednica Bošnjačkog nacioanlnog vijeća (BNV) Jasmina Curić upoznala je javnost sa, kako je rečeno na konferenciji za novinare, dijelom rezultata ostvarenih od aktuelnog saziva BNV, čiji je mandat na isteku. Curić, koja je na poziciji krovne ustanove Bošnjaka u Republici Srbiji provela tri godine, smatra da su rezultati ogromni i da se rukovodstvo BNV ima čime pohvaliti.

Predsjednica BNV Jasmina Curić kazala je kako su svi prethodni sazivi BNV od njegovog osnivanja, prije nešto više od tri decenije, svojim radom i rezultatima izgradili i očuvali instituciju koja je danas u svijetu prepoznata kao najviše političko i predstavničko tijelo Bošnjaka, te institucija koju uvažavaju i kojoj se obraćaju svjetski zvaničnici i lideri. Istakla je da su rezultati Vijeća vidljivi u oblastima koje se tiču položaja, identiteta i prava predviđenih Ustavom.
"Izgradili smo Vijeće koje se bavi nacionalnom, a ne partijskom politikom, Vijeće u koje su dobrodošli svi oni koji mogu na bilo koji način doprinijeti boljem položaju i boljem životu bošnjačkog naroda u Sandžaku. Imajući u vidu otpore i prepreke sa kojima smo se susretali u ostvarivanju zakonskih nadležnosti Vijeća, ostvarili smo vrhunske rezultate. Napravili smo kontinuitet rada BNV a nismo imali podršku niti republičkih vlasti u Srbiji, a većim dijelom je izostajala i podrška lokalnih vlasti u Sandžaku. U nekim sandžačkim opštinama nailazili smo na velike otpore, posebno u oblasti obrazovanja ali i u drugim oblastima, kao što je to bio slučaj u Prijepolju oko uklanjanja bošnjačke zastave sa zgrade lokalne samouprave, kao i oko vraćanja naziva "Fatihov most“ u toj opštini. Jedan od najvećih rezultata u radu BNV je to što smo maksimalno koristili zakonske mogućnosti te u tom pravcu Vijeće je samostalno zauzimalo stavove, pokretalo inicijative i preduzimalo mjere po svim pitanjima koja se neposredno tiču položaja, identiteta i prava predviđenih Ustavom“, rekla je Curić.
Istakla je da je BNV na sve oblike kršenja ljudskih i manjinskih prava, reagovalo kod međunarodnih institucija i domaćih nezavisnih tijela.
"Kao primjere takvih napora spomenut ću samo neke, uklanjanje nepravilnosti iz udžbenika gramatike u nastavi na srpskom jeziku, u kojem se negiralo postojanje bosanskog jezika. Naša borba i tužba na odgovor javnog medijskog servisa – Radio-televizije Srbije (RTS), da bosanski jezik ne postoji i da je to lokalni jezik jednog dijela stanovištva Srbije dala je efekte, od zvaničnih nezavisnih tijela Srbije rečeno je da je RTS diskriminisao bošnjački narod. Čitava ta naša borba ulazi u zvanična dokumenta i izveštaje Evropske unije i dat će vrlo brzo rezultate“, kazala je Curić.
Smatra da se uvođenjem nastave na bosanskom jeziku kod mladih probudila želja da njeguju i čuvaju od zaborava svoj identitet, tradiciju, jezik i kulturu.
"Posebno ističem rezultate i naš rad na sprečavanju nametanja tuđeg nacionalnog identiteta našoj djeci, tu smo uložili veliku energiju, neposredno se braneći i uspjeli smo da sačuvamo generacije bošnjačke djece od asimilacije, što je preduslov stvaranja generacije mladih koji su ponosni na svoj nacionalni identitet i svoje porijeklo“, navela je Curić.
U svom radu ovaj saziv BNV imao je kontinuirane aktivnosti na unapređenju institucionalne saradnje sa Bosnom i Hercegovinom, Republikom Turkiye i predstavnicima Bošnjaka iz zemalja regiona i dijaspore.
"Uspostavljanje koordinacije svih bošnjačkih nacionalnih vijeća na prostoru bivše Jugoslavije, uspostavljanje saradnje sa nacionalnim savjetima nacionalnih manjina u Republici Srbiji i redovan rad s njima kroz koordinaciju, donošenje zajedničkih stavova koji se tiču ostvarivanja prava svih nacionalnih manjina u Srbiji“, izjavila je Curić.
Istakla je da je veliki broj aktivnosti sproveden u cilju učešća u procesu popisa stanovništva, te da je svaki napor dao rezultate.
"Kooptiranje naših predstavnika u cjelokupan proces popisa od republičkog do lokalnog nivoa te rad na animiranju Bošnjaka da se izjasne ispravno kako ovdje, tako i u dijaspori, dali su odlične rezultate“, navela je Curić.
Istakla je da je ogorman uspjeh ostvaren u nastavi na bosanskom jeziku.
"Pored toga što je rastao broj učenika u nastavi na bosanskom jeziku, kontinuirano smo radili na unapređenju kvaliteta nastave. Vijeće je konstantno pružalo podršku obrazovnim ustanovama kroz organizovanje redovnih seminara, tribina, okruglih stolova te akreditovanih i drugih programa stručnog usavršavanja. Kao važan rezultat rada u ovom mandatu moramo istaći i podatak da Vijeće preko ustanove čiji je osnivač, Centra za unapređenje obrazovanja "Isa-beg Isaković“ raspolaže sa tri akreditovana programa stručnog usavršavanja za unapređenje kvaliteta nastave na bosanskom jeziku. Najznačajniji projekat u oblasti obrazovanja je obezbjeđivanje udžbenika u nastavi na bosanskom jeziku. Izradili smo priručnik iz istorije u nastavi na bosanskom jeziku, i dve knjige interpretacije iz bošnjačke književnosti a uskoro izlazi i treća knjiga. Raste i broj djece u nastavi na bosanskom jeziku, s obzirom da su velike migracije stanovništva u Sandžaku i da je posljednjih godina sve manje upisane djece u školama, da bismo realno sagledali stanje, pratili smo procentualne vrijednosti i to procentualni udio djece u nastavi na bosanskom jeziku u odnosu na ukupan broj bošnjačke djece u datoj školi. Taj parametar nam je pokazivao realno stanje da li u toj školi broj djece u nastavi na bosanskom raste ili pada. Ta evidencija nam je pokazala da je u različitim sandžačkim opštinama taj procenat različit i pored toga što je uticaj BNV u svim sandžačkim opštinama isti. U Tutinu od ukupnog broja bošnjačke dece, u nastavi na bosanskom je skoro 90 posto, u Sjenici je taj broj 81 posto a u Novom Pazaru znatno niži i iznosi 56%. Ovaj podatak navodi na zaključak da utjecaj lokalne vlasti u opštinama koje su postavljale direktore škola, a koje u velikoj mjeri vode politiku svojih partija se prenosi i na implementaciju nastave na bosanskom jeziku. Podjela udžbenika svim đacima prvog razreda u nastavi na bosanskom jeziku, projekat je bio vrijedan 100 hiljada eura, a finansiran je sredstvima Republike Turkiye“, rekla je Curić.
Naglasila je da je završni račun BNV dostupan i transparentan i da i on svjedoči o ispravnom radu BNV-a.
Istakla je da je za BNV najvažnije da se maksimalno koriste zakonske mogućnosti u oblastima u nadležnosti BNV. Jednako je važno, podvukla je, da se Vijeće bavi i svim pitanjima koja mogu unaprijediti položaj bošnjačkog naroda i da se koristi član 10 Zakona o nacionalnim savjetima koji kaže da nacionalni savjet može samostalno da zauzima stavove, pokreće inicijative i preduzima mjere po svim pitanjima koja se tiču identiteta, položaja i ostvarivanja prava koja su predviđena Ustavom.
„Nužno je sačuvati i zadržati autoritet BNV izgrađen u svetu i da BNV bude predstavničko tijelo Bošnjaka koje će svi poštovati onako kako smo mi to u ovom mandatu pokazali. Našim rezultatima dostigli smo određeni nivo. Jednom ostvarena prava se ne mogu kršiti, to predstavlja kršenje Ustava i zakona“, rekla je predsjednica BNV-a Jasmina Curić.
Podsjetimo, u Srbiji su za nedelju, 13. novembar, zakazani redovni izbori za nacionalne savjete nacionalnih manjina. Republička izborna komisija (RIK) proglasila je do sada za neposredne izbore za Nacionalni savjet bošnjačke nacionalne manjine pet izbornih lista.

TRT Balkan / agencije