Ambasador Szunyog je u svom govoru naglasio da je budućnost zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji.     Foto: AA

Grupa za pravne i političke studije (GLPS) i Kosovski institut za evropsku politiku (EPIK) predstavili su "Barometar reformi Evropske unije" za Kosovo.

Tokom ove prezentacije, kojoj je prisustvovao i šef Kancelarije EU na Kosovu, ambasador Tomas Szunyog, rečeno je da je proces evropskih integracija na Kosovu izgubio privlačnost javnog mnjenja i da je politička klasa godinama bila nesvesna reformi koje je tražila Evropska unija. Barometar je urađen s ciljem da se pažnja Vlade Kosova i javnog mnjenja vrati na obaveze koje je Vlada preuzela u pravcu reformi na putu ka EU.

Ambasador Szunyog je u svom govoru naglasio da je budućnost zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji i da to nisu prazne reči, te da politička i finansijska unija pokazuju tu posvećenost. Kako je naveo, proces integracije je veoma dug i komplikovan proces i oni koju teže da budu članovi moraju da budu posvećeni i da rade veliki posao.

"Kriterijumi za članstvo su isti za sve. Reforme se moraju sprovesti i proizvesti konkretne i održive rezultate. Ovi rezultati su za ljude, nezavisno pravosuđe, efikasnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, efikasnu javnu upravu, snažnu ekonomiju, čistu energiju, između ostalog“, naglasio je Szunjog.

Direktor instituta EPIK, Demush Shasha naglasio je da će Kosovo, ukoliko uspe da uradi dobar posao na Evropskom barometru reformi, uspeti da diskusiju o reformama pomeri na viši javni i politički nivo. On je rekao da je, u principu, rasprava i sprovođenje reformi tehnički proces, ali da mora postojati način da se ta tehnička rasprava predstavi javnosti na jednostavniji način.

"Zaključci pododbora Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju su temelj obaveza Kosova u oblasti evropskih integracija. Tamo se u okviru sedam pododbora i dve odvojene grupe identifikuje jedno po jedno šta svako ministarstvo treba da uradi u periodu od 12 meseci“, naglasio je Shaha.

Kako je rekao osnovna svrha barometra je da oceni rad vladinog kabineta na nekoliko indikatora koji služe za merenje sprovođenja zahteva i obaveza EU ​​u reformama.

TRT Balkan / agencije