Ime kuće je ideja načelnika GSS-a, Almira Karkelja, po stihu Vladimira Nazora iz zbirke “Pjesme partizanke”.     Foto: Dženad Džino

Divova kuća je bivak na planini Prenj koju je donirao planinar Njegoš Kalajdžija iz Brčkog. On se u Prenj zaljubio preko fotografija jablaničkog planinara i fotografa Dženada Džine.

"Gledam tvoje fotografije, gledam Prenj i zadivljen sam. Postoji li neko mjesto gdje se može staviti jedna mala drvena kućica, mali bivak za spavanje za otprilike četiri osobe? Ja ih pravim, izrađujem i želim jednu takvu da poklonim običnom narodu, planinarima, Gorskoj službi. Ti najbolje znaš gdje bi se mogla postaviti i prepuštam ti da odabereš lokaciju, a ja ću sve drugo što bude trebalo da završim.” Ovom porukom planinar Njegoš Kalajdžija iz Brčkog obratio se planinaru i fotografu iz Jablanice, Dženadu Džindi. Tako je počela priča o Divovoj kući.


Taj mali bivak smješten u dolini Tisovica, na planini Prenj, besplatan je za korištenje svim planinarima uz prethodnu najavu Gorskoj službi spašavanja Prenj – Konjic. Izgradnju Divove kuće podržala je i općina Konjic, čijem se načelniku obratio Džino. Gorska služba spašavanja je pomogla Njegošu u izgradnji.

Ime kuće je ideja načelnika GSS-a, Almira Karkelja, po stihu Vladimira Nazora iz zbirke “Pjesme partizanke”.

“Prenj planina nije, divova je kuća, kojom bitka bjesni, sve veća i ljuća…”

Vladimir Nazor

Džino je rekao da su donacije ostalih potrepština za ovu kuću stizale sa svih strana. Jedan čovjek iz Olova poklonio je drvene klupe, dok je drugi čovjek donirao drvene ležaljke. Kako bi se osigurala električna energija, momak iz Njemačke je poklonio solarni panel.

Govoreći za TRT Balkan, Džino je rekao da se kuća aktivno koristi.

“Svaki vikend se javljaju brojni planinari koji žele da je koriste, ali, nažalost, zbog malog kapaciteta (4 osobe), nisu u mogućnosti noćiti svi. Ovaj vikend bili su planinari iz Ljubuškog, prošli su bile djevojke iz Tuzle. Obično su vikendi popunjeni unaprijed.”

TRT Balkan