Nivo cijena u julu 2022. godine, u odnosu na isti mjesec prethodne godine, viši je za 16,7%.    Foto: Reuters

Prema podacima Agencije za statistiku, cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena u julu 2022. godine, u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile rast nivoa za 0,7%.

Nivo cijena u julu 2022. godine, u odnosu na isti mjesec prethodne godine, viši je za 16,7%.

Obuhvat indeksa

Geografski obuhvat. Cijene se prikupljaju na dvanaest lokacija (gradova) u zemlji (Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Brčko, Doboj, Istočno Sarajevo, Mostar, Prijedor, Sarajevo, Trebinje, Tuzla, Zenica) odabranih prema kriteriju broja stanovnika i njihovoj ulozi u geografskom području kojem pripadaju.

Obuhvat proizvoda

Obuhvaćeni su najvažniji proizvodi i usluge koje kupuje stanovništvo radi finalne potrošnje.

Obuhvat dobara i usluga redovno se revidira kako bi se očuvala reprezentativnost liste proizvoda s obzirom na ukuse potrošača i njihove navike u pogledu kupovine.

Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 24,7%, Alkoholna pića i duhan za 2,5%, Stanovanje i režijski izdaci za 15,4%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 10,4%, Zdravstvo za 1,6%, Prijevoz 34,2%, Komunikacije za 0,9%, Rekreacija i kultura za 8,7%, Obrazovanje za 0,8%, Restorani i hoteli za 10,8% te Ostala dobra i usluge za 6,4%.

Prosječni pad cijena zabilježen je u odjeljku Odjeća i obuća za 4,5%.

TRT Balkan