Rijeke koje nabujaju tokom kišovitih mjeseci često pokupe otpad sa divljih i zvaničnih deponija na njihovim obalama.     Foto: AP

Svaki stanovnik Bosne i Hercegovine u prošloj godini je proizveo u prosjeku 356 kg komunalnog otpada.

U 2021. javnim odvozom je prikupljeno 940.405 tona komunalnog otpada, što je 1,9 posto više u poređenju s 2020. godinom

Podaci koji ukazuju na porijeklo stvaranja prikupljenog komunalnog otpada pokazuju da je najveći porast bio registrovan u sakupljanju otpada iz domaćinstava, čak 80,9 posto ukupno prikupljenog otpada, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Ekolozi su saglasni da u BiH, što se tiče komunalnog otpada, postoje mnogo veći problemi od količine otpada koji građani proizvedu, a to je odlaganje.

“Ta brojka uopće nije velika, mi smo tu ispod evropskog prosjeka,” za TRT Balkan objašnjava Anes Podić iz bh. Udruženja “Eko akcija”. On dodaje da najveći problem predstavlja to šta se s komunalnim otpadom dešava nakon što se prikupi, s obzirom na činjenicu da “trećina BiH uopće nije pokrivena organizovanim odvozom otpada, pa onda on završava na divljim deponijama”.

U sklopu tretmana komunalnog otpada, 973.000 tona otpada je prispjelo na kontrolirana odlagališta otpada, od toga je trajno odloženo 99,3 posto otpada, kao opcija zbrinjavanja. Stopa odlaganja komunalnog otpada manja je za 11,1 posto u 2021. godini, što je primijetan pad u odnosu na 2020.

Trenutni trend ukazuje na to da treba učiniti više na prevenciji stvaranja otpada, kao i na značajnom povećanju stope recikliranja u narednim godinama.
Podić ističe da građani koji odlažu smeće na divljim deponijama često nemaju izbora niti načina da dođu do kontoliranih odlagališta.

Navedeni podaci temelje se na metodologiji koja se primjenjuje za izvještavanje o komunalnom otpadu koje Agencija za statistiku BiH (BHAS) podnosi Eurostatu na godišnjem nivou.

Podaci Eurostata o stvaranju i tretmanu komunalnog otpada, koji su izraženi u kilogramima po stanovniku, temelje se na podacima BHAS-a o ukupnom stanovništvu, kao procjeni sredinom godine.

Podaci o komunalnom otpadu se prikupljaju putem statističkih istraživanja u godišnjim izvještajima o sakupljenom i odloženom otpadu.

Sve deponije u BiH zagađuju zrak jer ta država nema nijedno odlagalište koje bi se moglo nazvati sanitarnom deponijom, ono koje nema štetnog utjecaja na okoliš, da ne zagađuje zrak, vodu, tlo. “Niti jedna nema sistem za prikupljanje tzv. deponijskog gasa,” ističe Podić.

U regiji je sitaucija nešto bolja.

“U članicama EU stanje je izvanredno, poput Slovenije. U Hrvatskoj je nešto lošije, međutim, uslovi su daleko bolji nego u BiH, dok ostatak regije ima slične probleme kao BiH. U Srbiji su, naprimjer, vrlo česti požari na deponiji kod Beograda. Ovo otpada što vidimo često na Višegradskom jezeru dolazi uglavnom iz Srbije i Crne Gore. Donosi ga rijeka Lim koja, kada nabuja, nosi otpad s divljih i zvaničnih deponija koje su na njenim obalama”, naglašava Podić.

Na 12 sanitarnih deponija u Srbiji u 2021. godini odloženo je 850 hiljada tona komunalnog otpada, podaci su Agencije za zaštitu životne sredine u izveštaju o otpadu u Srbiji za 2021. godinu. Od ukupne količine komunalnog otpada, najveći udio, 45,8 posto, ima biorazgradivi otpad.

Prema podacima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske, količina odloženog komunalnog otpada u 2021. iznosila je 1.029.725 tona. Ukupan udio odloženog komunalnog otpada u 2021, nakon izdvajanja nečistih nereciklirabilnih materija je iznosio 58 posto. Riječ je o smanjenju 2 posto u odnosu na 2020. godinu.

TRT Balkan