Iz UNICEF-a su naveli su da cilj okončanja dječijeg siromaštva do 2030. godine neće biti postignut ako se nastavi ovim tempom.      Foto: AA

Dječiji fond Ujedinjenih naroda (UNICEF) objavio je da 333 miliona djece, otprilike svako šesto dijete u svijetu, živi u ekstremnom siromaštvu.

UNICEF i Svjetska banka zajednički su pripremili izvještaj pod nazivom "Djeca koja žive u siromaštvu prema međunarodnoj liniji gladi".

U izvještaju su naveli da se broj djece koja žive ispod granice od 2,15 dolara dnevno i koja se smatraju "ekstremnim siromaštvom" smanjio za 13 posto od 2013. do 2022. godine, dakle sa 383 na 333 miliona.

U izvještaju je istaknuto da će se o ciljevima održivog razvoja UN-a razgovarati i na sastancima Generalne skupštine UN-a koji će početi u New Yorku sljedeće sedmice.

Naveli su da cilj okončanja dječijeg siromaštva do 2030. godine neće biti postignut ako se nastavi ovim tempom.

U izvještaju je istaknuto da region podsaharske Afrike snosi najveći teret dječijeg siromaštva i navedeno da je 40 posto djece iz "ekstremnog siromaštva" u svijetu u ovoj regiji.

U izvještaju se također navodi da je stopa siromaštva djece u ovoj regiji, koja je 2013. iznosila 54,8 posto, porasla na 71,1 posto u 2022. godini.

UNICEF i Svjetska banka pozvali su vlade i zainteresirane strane da daju prioritet ovom pitanju kako bi se okončalo siromaštvo djece.

TRT Balkan / agencije