DNK podaci su uzeti iz više od 2.000 uzoraka prikupljenih do 1. decembra 2022. godine.      Foto: Reuters

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je u srijedu da, prema podacima kineskog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), u Kini nisu otkrivene nove varijante virusa COVID-19.

Kineski CDC predstavio je u utorak podatke na sastanku Tehničke savjetodavne grupe SZO-a o evoluciji virusa. Istaknuto je da su kineski naučnici tokom sastanka predstavili DNK podatke iz uzoraka uzetih iz slučajeva virusa SARS-CoV-2 lokalnog porijekla i slučajeva koji spadaju u kategoriju stranog porijekla.

DNK podaci su uzeti iz više od 2.000 uzoraka prikupljenih do 1. decembra 2022. godine.

Prema analizama kineske delegacije, podvarijante BF.7 i BA.5.2 virusa omikron bile su dominantne i činile su 97,5 posto lokalnih infekcija.

Iako je nekoliko poznatih podvarijanti omikrona pronađeno u zemlji, premda po niskim stopama, ove podvarijante su bile poznate i viđene u drugim zemljama, dok u Kini nije otkrivena nijedna nova varijanta.

TRT Balkan / agencije