Nova pravila će stupiti na snagu nakon zvaničnog odobrenja Evropskog parlamenta i država članica EU-a i objavljivanja u Službenom listu EU-a.      Foto: Reuters Archive

Pregovarači Evropskog vijeća i Parlamenta postigli su u srijedu dogovor o novim pravilima za smanjenje emisija metana koji bi postavili nove zahtjeve za izvještavanje u industriji uglja, gasa i nafte.

Emisije metana uzrokuju globalno zagrijavanje i ujedno onečišćuju zrak. Smanjenje tih emisija neophodno je za suzbijanje klimatskih promjena.

Prema mišljenju stručnjaka, metan je jedan od najvećih uzroka klimatskih promjena, na drugom mjestu iza ugljen-dioksida i također izaziva ozbiljne zdravstvene probleme.

Ograničenje emisije metana iz uvezenog uglja, nafte i prirodnog gasa u Evropu stupiće na snagu 2030. godine i primjenjivaće se na izvoznike fosilnih goriva na kontinent. Do 2030. godine uspostaviće se maksimalni nivoi koncentracije metana.

Nova uredba zahtijeva da sektori nafte, gasa i uglja mjere, izvještavaju i verificiraju svoje emisije metana, kao i da uspostave mjere ublažavanja kako bi se takve emisije izbjegle.

Nova pravila će stupiti na snagu nakon zvaničnog odobrenja Evropskog parlamenta i država članica EU-a i objavljivanja u Službenom listu EU-a.

Prema Međunarodnoj agenciji za energiju (IEA), emisije metana čine 30 posto globalnog zagrijevanja. Energetski sektor čini oko 40 posto svih emisija metana iz ljudskih aktivnosti, odmah iza poljoprivrede i otpada.

Očekuje se da će nova pravila o ograničenju metana posebno utjecati na glavne dobavljače gasa kao što su Sjedinjene Američke Države, Alžir i Rusija.

TRT Balkan / agencije