Zemlje EU-a mogu koristiti javne subvencije samo na način koji ne šteti konkurenciji i javnom interesu.             Foto: Reuters

Evropska unija (EU) odobrila je program vrijedan 6,5 milijardi eura za smanjenje rizika od curenja ugljika iz sistema trgovanja emisijama goriva kompanija koje posluju u energetski intenzivnim sektorima u Njemačkoj.

Evropska komisija objavila je da je odobren program podrške za Njemačku kako bi se smanjio rizik da kompanije premjeste proizvodnju u zemlje sa fleksibilnijim pravilima o emisiji goriva.

U saopštenju se navodi da će u okviru plana energetski intenzivnim kompanijama biti osigurano 6,5 milijardi eura za rješavanje rizika od curenja ugljika kao posljedica visokih cijena goriva.

U okviru programa će u periodu do 2030. godine podršku dobiti kompanije koje su izložene međunarodnoj konkurenciji i troše mnogo energije.

"Podrška ima za cilj smanjenje rizika od curenja ugljika, što uzrokuje povećanje emisije stakleničkih plinova, premještanjem proizvodnje kompanija u zemlje sa fleksibilnim pravilima o emisiji", navodi se.

Zemlje EU mogu koristiti javne subvencije samo na način koji ne šteti konkurenciji i javnom interesu.

TRT Balkan / agencije