Evropska unija je objavila novu petogodišnju strategiju upravljanja granicom koja ima za cilj da ubrza povratak migranata odbijenih za azil.      Foto: Reuters

“Moramo pokazati da se na odgovarajući način odnosimo prema onima koji ne ispunjavaju uslove za međunarodnu zaštitu“, rekla je komesarka EU za unutrašnje poslove Ylva Johansson na konferenciji za novinare, predstavljajući nacrt izvršnog tijela EU.

“Kada ne vratimo ljude, to koči naš sistem i narušava povjerenje u zaštitu prava na podnošenje zahtjeva za azil”, izjavila je ona.

Johanson je rekla da su prošle godine zemlje članice EU odlučile da vrate ukupno 340.000 migranata kojima je odbijen zahtjev za azil, ali da je samo 21 odsto njih zaista napustilo EU.

Ona je također pozvala EU da izgradi “bolju saradnju s trećim zemljama“ jer su zemlje EU samo u 60 posto slučajeva nakon odluka o povratku uspjele kontaktirati zemlje porijekla.

Kako bi “poboljšala ovaj procenat“, Evropska komisija predlaže da zemlje članice EU međusobno priznaju odluke o povratku i povećaju saradnju u izvršenju presuda.

Osim toga, od zemalja EU se također traži da primjenjuju podsticaje i smjernice za reintegraciju kako bi podstakle dobrovoljni povratak.

Prijedlog se temelji na novim ažuriranjima sistema zaštite i upravljanja granicom EU, Schengenskog informacionog sistema (SIS).

Prema pravilima koja su stupila na snagu prošle sedmice, nacionalne vlasti moraju kreirati upozorenje SIS-a ako odluče da državljanin koji nije iz EU ne može legalno ostati u EU, a sistem će pratiti ako ta osoba zaista napusti teritoriju bloka.

Preporuka je u skladu s petogodišnjom strategijom Evropske komisije o integriranom upravljanju granicama koja je također objavljena u utorak.

Akcioni plan navodi „najsavremeniju infrastrukturu i efikasan nadzor kao što su kamere i bespilotne letjelice, koherentne i sveobuhvatne nacionalne i situacione slike, efikasnu implementaciju Evropskog sistema nadzora granica (EUROSUR) i pouzdanu analizu rizika“.

Strategija također poziva na bolju saradnju sa zemljama koje nisu članice EU, posebno u istočnom i južnom susjedstvu bloka, u “oblastima kontrole granica, analize rizika, povratka i ponovne prijave i borbe protiv krijumčarenja“.

Države članice EU tek treba da zvanično potvrde preporuke Evropske komisije.

TRT Balkan