Pregovarači su se usaglasili da bi potrošnja energije krajnjih korisnika u bloku kao što su kućanstva i tvornice 2030. trebala biti 11,7% manja od očekivane potrošnje do tog datuma.           Foto: Reuters

Europska unija je u petak postigla dogovor o smanjenju finalne potrošnje energije u cijelom bloku za 11,7% do 2030. godine, što je cilj za koji su zakonodavci rekli da će pomoći u borbi protiv klimatskih promjena i ograničiti korištenje ruskih fosilnih goriva u Europi.

Sporazum je dogovoren nakon cjelonoćnih razgovora pregovarača iz zemalja EU i Europskog parlamenta.

Postizanje ciljeva zahtijevat će od zemalja da renoviraju milione zgrada slabije gradnje kako bi se trošilo manje energije. Izgradnja i korištenje zgrada proizvodi trećinu emisija stakleničkih plinova u EU, a budući da se većina europskih zgrada grije fosilnim gorivima, cilj je ključan za napore EU u borbi protiv klimatskih promjena.

"To će značiti stvarnu promjenu u korist klime i na štetu Putina", rekao je Niels Fuglsang, glavni pregovarač Parlamenta.

Pregovarači su se usaglasili da bi potrošnja energije krajnjih korisnika u bloku kao što su kućanstva i tvornice 2030. trebala biti 11,7% manja od očekivane potrošnje do tog datuma.

EU je 2021. incijalno predložila da cilj bude ušteda od 9 %, ali je to povećala na 13% u maju prošle godine u pokušaju bržeg odvikavanja od ruskih goriva nakon što je Rusija, prethodno najveći opskrbljivač plinom u Europi, napala Ukrajinu.

Cilj od 11,7 posto bio je kompromis između Europskog parlamenta, koji je želio daleko viši cilj od 14 posto, i nekih zemalja EU koje su se htjele držati izvornog cilja od 9 posto. Cilj će biti pravno obvezujući.

Zemlje će postaviti svoje neobvezujuće nacionalne ciljeve – ali ako oni ne dosegnu cilj od 11,7%, Europska komisija će ih ispraviti.

Od 2024. do 2030. zemlje će morati uštedjeti u prosjeku 1,49% konačne potrošnje energije godišnje. Zemlje će morati ubrzati renoviranje javnih zgrada, renovirajući najmanje 3% ukupne površine zgrada u javnom vlasništvu svake godine.

Dogovor će sada ići u Europski parlament i zemlje EU na konačno glasanje - što je obično formalnost kojom se zakon usvaja bez izmjena.

TRT Balkan