BBC navodi da su u 15 odvojenih incidenata od maja 2020. do maja 2023. godine, koje je analizirao, poginula 43 migranta.     Foto: Reuters

Kako je navedeno, reč je o migrantima koji su isterani iz grčkih voda ili vraćeni na more nakon pristizanja do grčkih ostrva.

BBC navodi da su u 15 odvojenih incidenata od maja 2020. do maja 2023. godine, koje je analizirao, poginula 43 migranta.

Grčka obalska straža, međutim, odbacila je sve optužbe za nezakonite aktivnosti.

Većina izvora za analizu BBC su lokalni mediji, nevladine organizacije i turska obalska straža, ali i direktni svedoci.

U pet slučajeva migranti su naveli da su ih pripadnici grčke obalske straže bacali u vodu, dok su u drugim slučajevima rekli da su ih hvatali na grčkim ostrvima i vraćali na gumene čamce, koji su se potom izduvali ili su delovali kao da su probušeni, navodi BBC.

Dodaje se da brojni migranti svedoče o primerima kako su ih pripadnici obalske straže, maskirani i često u civilu, prebijali i bacali njihove saputnike u vodu.

Grčko pravo dozvoljava svim migrantima da traže azil na nekoliko ostrva u specijalnim centrima za registraciju, ali prema navodima ljudi koje je BBC intervjuisao, oni su uhapšeni pre nego što su uopšte mogli da stignu do tih centara.

Organizacije koje se bave ljudskih pravima ističu da je, uprkos međunarodnom pravu i pravu Evropske unije koja dozvoljavaju pravo na traženje azila, hiljade ljudi nezakonito vraćeno iz Grčke u Turkiye, piše BBC.

Tanjug