Rezultati pokazuju da prašuma Amazona može apsorbirati 26.000 metričkih tona čestica svake godine.       Foto: Reuters

Prema novoj studiji, više od 15 miliona slučajeva bolesti se spriječi svake godine apsorbiranjem zagađenog zraka u prirodnim zaštićenim područjima u brazilskoj amazonskoj prašumi.

Desetljetna studija, čiji su rezultati objavljeni u časopisu "Nature", fokusirala se na doprinos amazonske prašume u sprečavanju negativnih učinaka zagađivača (čestica) uzrokovanih šumskim požarima na ljudsko zdravlje.

Istraživanje je pokazalo da amazonska prašuma može spriječiti više od 15 miliona slučajeva bolesti svake godine apsorbirajući zagađeni zrak.

Predviđa se da se zahvaljujući amazonskim šumama godišnje uštedi oko dvije milijarde dolara na zdravstvenim troškovima vezanim za liječenje respiratornih i kardiovaskularnih bolesti.

Domoroci Amazona takođe pomažu u prevenciji hiljada potencijalno smrtonosnih bolesti štiteći svoje zemlje od požara koje su podmetnuli drugi, navedeno je u studiji.

"Poznato je da šume širom svijeta apsorbiraju zagađivače iz požara kroz svoje lišće, ali ovo je prvi put da dobijamo uvid u kapacitet tropskih šuma da to učine", rekla je Paula Prist, vodeći autor američke istraživačke grupe "EcoHealth" Alijansa.

Rezultati pokazuju da prašuma Amazona može apsorbirati 26.000 metričkih tona čestica svake godine, a zaštićena područja odgovorna su za 27 posto ove apsorpcije.

TRT Balkan / agencije