Predloženim izmjenama želi se osigurati veći interes mladih osoba zа prijem u kategoriju vojnika iz civilstva.          Foto: AA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (OS BiH), kojim se olakšava prijem u službu, pojednostavljuju procesi upravljanja karijerom profesionalnih vojnih osoba i na taj način pomaže bolja kadrovska popunjenost.

Izmjene i dopune ovoga zakona fokusirane su na redefiniranje pojma obuke za prijem u službu, omogućavanje trajanja javnog oglasa za prijem vojnika u OS BiH tijekom cijele godine, kao i na pomjeranje starosne granice vojnika i potčasnika u postupku prijema u čin potčasnika ili časnika do navršenih 40 godina života u trenutku potpisivanja ugovora.

Predloženim izmjenama želi se osigurati veći interes mladih osoba zа prijem u kategoriju vojnika iz civilstva, zbog mogućnosti dulje karijere i napredovanja.

Na ovaj bi se način osigurao kontinuitet operativne sposobnosti, te pravodobno i potpuno izvršenje misije Oružanih snaga sukladno Zakonu о obrani BiH, tim prije što OS BiH nedostaje 1.215 profesionalnih vojnih osoba (časnika 222, potčasnika 178 i vojnika 815).

Ministarstvo obrane dostavit će prijedlog izmjena i dopuna Zakona o službi u OS BiH Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po skraćenoj proceduri usvajanja.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, usvojilo je Strategiju zа borbu protiv organiziranog kriminala u Bosni i Hercegovini 2023. - 2026. godine kao novi dokument kojim se definira strateški okvir u ovoj oblasti i osigurava učinkovit sugurnosni sektor u procesu pridruživanja Europskoj uniji.

Na današnjoj sjednici Vijeće ministara BiH usvojilo je Strategiju prilagodbe klimatskim promjenama i niskoemisijskog razvitka Bosne i Hercegovine za razdoblje 2020. – 2030. godine, koja predstavlja sveobuhvatan sustavni okvir za rješavanje izazova klimatskih promjena s kojima se BiH suočava.

Usvajanjem ove strategije BiH ispunjava obveze iz Pariškog sporazuma, kao i preuzete obveze u međunarodnim mehanizmima suradnje nа smanjenju emisija i adaptaciji nа klimatske promjene.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, utvrdilo je prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma između Bosne i Hercegovine, s jedne strane, i Europske unije, s druge strane, o sudjelovanju Bosne i Hercegovine u Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu, važnom sporazumu u procesu pridruživanja BiH Europskoj uniji.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, usvojilo je izmjene i dopune Pravilnika o provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, s ciljem daljnjeg usklađivanja s relevantnim međunarodnim propisima i praksama u ovoj oblasti.

Usvajanjem ovog pravilnika želi se dodatno ojačati borba protiv pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti o čemu će se razgovarati i tijekom najavljenog posjeta MONEYVAL izaslanstva Bosni i Hercegovini u 2023. godini.

Također je usvojen Akcijski plan za implementaciju Strategije komuniciranja institucija BiH o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji - od kandidatskog statusa do članstva za 2023. godinu.​​​​​​​

Utvrđen je i Prijedlog ugovora o financiranju između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke za Projekt gradskog prijevoza u Sarajevu, vrijedan 35 miliona eura.

Projektom se želi unaprijediti javni linijski prijevoz putnika te poboljšati izgradnja gradskih prometnica u Kantonu Sarajevo.

Između ostalog Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o grantu (Projekt vodovod Visoko) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvitak koji se odnosi na investicijski grant od Europskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan. Također je pružena potpora razvitku koridora Save i Drine za Brčko distrikt BiH i Federaciju BiH, potvrđen je projekt izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže u FBiH te je usvojena informacija o realizaciji aktivnosti iz programa reformi.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine dalo je potporu aktivnostima Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine koje je naložilo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u vezi sa slanjem pripadnika Oružanih snaga BiH u humanu misiju u Republiku Turkiye, gdje su pomagali na ublažavanju tragičnih posljedica razornih potresa.

Ministarstvo financija i trezora će na temelju financijskog zahtjeva Ministarstva obrane pripremiti i Vijeću ministara BiH dostaviti Prijedlog odluke o odobravanju sredstava tekuće proračunske pričuve sukladno postupanju po zaključku 6. izvanredne sjednice Predsjedništva BiH.

TRT Balkan / agencije