Program reformi je podijeljen u pet poglavlja i obuhvata politička i ekonomska, odbrambena i vojna pitanja, te pitanja resursa, sigurnosti, kao i pravna pitanja.     Foto: AA

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je program reformi za saradnju s NATO-om.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Komisije za saradnju s NATO-om, donijelo je pojedinačne odluke o usvajanju Programa reformi Bosne i Hercegovine za 2022. i 2021. godinu.

Na ovaj način omogućava se kontinuiran rad institucija BiH na utvrđivanju prioriteta i realizaciji obaveza koje proizilaze iz učešća BiH u NATO programu "Partnerstvo za mir".

Program reformi je podijeljen u pet poglavlja i obuhvata politička i ekonomska, odbrambena i vojna pitanja, te pitanja resursa, sigurnosti, kao i pravna pitanja.

Na sjednici je usvojen i izvještaj o radu Komisije za saradnju s NATO-om Bosne i Hercegovine za period 1. juli 2021. - 30. juni 2022. godine.


Sredstva za saniranje posljedica zemljotresa u Hercegovini

Vijeće ministara BiH na prijedlog Ministarstva sigurnosti donijelo je odluku o odobravanju 2.050.000 KM iz tekuće budžetske rezerve u skladu s ranijim zaključkom Predsjedništva BiH u vezi sa sanacijom posljedica zemljotresa na području Hercegovine koji se dogodio u aprilu ove godine.

Po milion KM izdvojeno je za Opštinu Ljubinje i za Grad Stolac, dok je 50.000 KM namijenjeno porodici poginule Elmire Spaho iz Stoca.

Zajam vrijedan za izgradnju dionice Vranduk – Ponirak

Vijeće ministara BiH utvrdilo je prijedlog sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Fonda Opeka za međunarodni razvoj za projekat izgradnje dionice auto-puta Nemila - Donja Gračanica na Koridoru 5c (Zenica sjever).

Riječ je o dodatnom zajmu vrijednom 25 miliona eura, kojim će biti finansirana izgradnje dionice Vranduk - Ponirak u dužini 5,3 km, koja čini sastavni dio dionice Nemila - Donja Gračanica.
Zajam je alociran na Federaciju BiH, s rokom otplate 14 godina uz grejs period od četiri godine.

Prijedlog sporazuma sa osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.


Izgradnja tramvajske pruge Ilidža - Hrasnica u Sarajevu

Vijeće ministara BiH utvrdilo je prijedlog ugovora o zajmu (tramvajska pruga Ilidža - Hrasnica) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, vrijedan 25 miliona eura.

Svrha projekta je rješavanje jednog od ključnih izazova u razvoju infrastrukture javnog prevoza u Sarajevu poboljšanjem pristupa gradskom prevozu, uz rješavanje prioritetnih pitanja zaštite životne sredine koja se odnose na kvalitet vazduha.

Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda, a zajam je alociran na Federaciju BiH, odnosno Kanton Sarajevo - Ministarstvo saobraćaja.

Očekuje se da bi ovaj projekat trebao biti završen do 31. decembra 2025. godine.

Prijedlog ugovora bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

Pogranične propusnice

Vijeće ministara BiH je na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo pravilnik o cijeni pograničnih propusnica, koji je pripremila Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA).

Pravilnikom je utvrđena visina naknade koja se plaća u postupku izdavanja pograničnih propusnica za stanovnike pograničnih područja Republike Hrvatske, Crne Gore i Republike Srbije.

Riječ je o jednoobraznoj visini naknade u iznosu 60 KM koja nije mijenjana od kraja 2013. godine, kada je počelo izdavanje pograničnih propusnica za stanovnike pograničnog područja Republike Hrvatske, a sada je proširena i na stanovnike pograničnih područja Crne Gore i Republike Srbije u skladu s potpisanim sporazumima u vezi s pograničnim saobraćajem.

TRT Balkan / agencije