Za usvajanje Međunarodnih sporazuma potrebna je dvotrećinska većina glasova ili minimum 80 glasova poslanika.    Foto: AA

Poslanici Skupštine Kosova u četvrtak su izglasali nekoliko međunarodnih sporazuma, koji su mesecima bili na čekanju zbog bojkota opozicije.

Poslanici Demokratskog saveza Kosova i Alijanse za budućnost Kosova u četvrtak su odlučili da učestvuju u glasanju i time, kako su rekli, pokažu snagu opozicije u parlamentu. Za usvajanje Međunarodnih sporazuma potrebna je dvotrećinska većina glasova ili minimum 80 glasova poslanika.

Skupština je, pored ostalih, usvojila Sporazum o finansiranju između Kosova i Evropske investicione banke, za projekat "Rehabilitacija železničke pruge 10 B“.

Usvojen je i Nacrt zakona za ratifikaciji ugovora o zajmu za Projekat unapređenja prenosne električne mreže. Potom je usvojen sporazum o finansiranju projekta “Solarno zagrevanje Prištine”, te sporazum o stipendiranju master studija za kosovske studente od strane Francuske.

Izglasan je i predlog zakona za ratifikaciju Sporazuma sa GIZ GmbH, za projekat podrške održivom razvoju poljoprivrednog sektora u ruralnim područjima.

Poslanici su počeli i razmatranje Nacrta zakona za ratifikaciju Ugovora između Kosova i Kraljevine Danske za korišćenje kazneno-popravne ustanove u Gnjilanu u svrhu izvršenja kazni danskih osuđenika.

Ministarka pravde Kosova Albulena Haxhiu je kazala da je Ministarstvo pravde pregovaralo sa Danskom i potom je potpisan Ugovor između dve zemlje u Kopenhagenu i u Prištini. Ona je ocenila da ovaj sporazum ima za cilj dalje jačanje postojeće saradnje između dve zemlje.

“Imajući u vidu pozitivan razvoj korektivnog sistema Kosova i uzimajući u obzir da će Kosovo ovim sporazumom imati mogućost daljeg jačanja svog korektivnog sistema, mi smatramo da je ovaj Ugovor važan i za Kosovo i za obostranu saradnju. Ugovor reguliše pitanja izvršenja danskih kazni zatvorom i određuje neophodne uslove tokom izvršenja danskih kazni”, kazala je Haxhiu.

Šef poslaničke grupe opozicionog Demokaratskog saveza Kosova (LDK) Arben Gashi rekao je da je njegova grupa prinuđeni da ne podrži ovaj sporazum, zato što smatraju da nisu ispoštavane procedure.

Ministarka Haxhiu je odgovorila da su ispoštovane sve procedure i da su u skladu sa zakonima na snazi, te je dodala da je odgovorila na sva pitanja poslanika, članova skupštinskih Odbora.

Nakon kraće rasprave ovaj sporazum je odložen za neku narednu skupštinsku sednicu.

Ministarstvo pravde Kosova i Kraljevina Danske potpisali su 20. decembra 2021. godine sporazum o zakupu Pritvorskog centra u Gnjilanu danskim institucijama na period od 10 godina, na ime čega će Kosovo dobiti 210 miliona evra. Tada je početak primene sporazuma bio najavljen za 2023. godinu.

TRT Balkan / agencije