Na kraju se navodi da će visoki predstavnik nastaviti raditi na zaštiti Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH.        Foto: Reuters

Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt poručio je u ponedjeljak da obilježavanje takozvanog Dana RS-a, 9. januara, kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim, može imati posljedice.

"Visoki predstavnik Christian Schmidt još jednom naglašava da postupci i aktivnosti vlasti Republike Srpske kojima se obilježava i slavi Dan RS-a, 9. januar, mogu imati posljedice. Učešće i prisustvo javnih službenika u takvim proslavama predstavlja očito nepoštivanje Ustava Bosne i Hercegovine, kao i otvoreno nepoštivanje ovlasti i odluka Ustavnog suda BiH koje su konačne i obavezujuće, te ih svi moraju poštovati", navodi se.

Dalje se navodi da je obaveza svih, a prije svega predstavnika izvršnih, zakonodavnih i sudskih organa u BiH, da se "ponašaju u skladu sa ustavnim i zakonskim poretkom zemlje i da se suzdrže od aktivnosti koje podrivaju izgradnju povjerenja i nespojive su sa evropskim vrijednositma inkluzije, tolerancije, pravde, solidarnosti i nediskriminacije".

Na kraju se navodi da će visoki predstavnik nastaviti raditi na zaštiti Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH.

TRT Balkan / agencije