Ovaj dokument nudi preliminarno razmatranje problema koje bi Strategija potencijalno mogla rješavati raznim ciljanim mjerama, u skladu s nadležnostima Vijeća ministara BiH.       Foto: AA

Institucije trebaju na civilno društvo gledati kao na istinskog partnera, poručeno je danas u Sarajevu na konsultativnom sastanku Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine s predstavnicima organizacija civilnog društva o prijedlogu koncepta Strategije Vijeća ministara BiH za razvoj podsticajnog okruženja za civilno društvo, uz tehničku asistenciju projekta "EU4CivilSociety" Delegacije Europske unije u BiH.

Ministar pravde Bosne i Hercegovine je temeljem toga u oktobru 2023. godine donio Odluku o uspostavi Radne grupe za izradu prijedloga Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja civilnog društva. Radna grupa je, uz tehničku i ekspertsku podršku projekta "EU4CivilSociety" izradila konceptni prijedlog za izradu Strategije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za razvoj podsticajnog okruženja za civilno društvo. Ovaj dokument nudi preliminarno razmatranje problema koje bi Strategija potencijalno mogla rješavati raznim ciljanim mjerama, u skladu s nadležnostima Vijeća ministara BiH.

Selma Džihanović-Gratz, šefica Odsjeka za evropske integracije u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, podsjetila je kako podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva predstavlja jedan od 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije za članstvo Bosne i Hercegovine u EU.

Istakla je kako se Ministarstvo pravde opredijelilo da u svoje strateške i operativne planove rada stavi i predvidi kao jednu mjeru izradu i razvoj Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

"Ovo je, pa mogu reći, po prvi put u Bosni i Hercegovini da se na ovakav način počinjemo baviti civilnim društvom, naročito s aspekta nadležnosti i nivoa Vijeća ministara Bosni i Hercegovine. Ova strategija zasigurno će doprinijeti i boljoj komunikaciji i stvaranju partnerstva između organizacija civilnog društva i institucija vlasti u pogledu toga da se iznađu rješenja za rješavanje onih ključnih i gorućih problema s kojima se civilno društvo suočava", istakla je Selma Džihanović-Gratz te dodala:

"Mi smo svjesni činjenice da su nadležnosti Vijeća ministara ograničene u tom pogledu, ali bez obzira na to upustili smo se u iniciranje ovakve jedne mjere i kreiranje strategije, zato što mislimo da i kroz te ogrančene nadležnosti Vijeća ministara ipak ima stvari koje se mogu definirati i u konačnici i provesti u nekom budućem periodu."

Kazala je kako će na današnjem sastanku prezentirati organizacijama civilnog društva konceptni prijedlog strategije.

"Dakle, već od najranije faze uključujemo organizacije civilnog društva kao partnere za kreiranje budućeg teksta strategije", dodala je.

Džihanović-Gratz je dodala kako su već definirali dva operativna cilja.

"Jedan cilj jeste jačanje samih organizacija civilnog društva, zato što i unutar sektora civilnog društva postoje brojni problemi, od nedostatka kapaciteta, nerazumijevanja procesa i načina saradnje s institucijama vlasti i tu vrlo često dolazi i do nesporazuma koje je potrebno jednostavno eliminirati. S druge strane, jačanje kapaciteta, službenika koji rade u institucijama vlasti u smislu da se malo promijeni način razmišljanja, da se institucije više otvore i prema civilnom društvu i zaista gledaju na civilno društvo kao na istinskog partnera", rekla je Džihanović-Gratz.

Igor Stojanović, vođa projekta "EU4CS" (EU za civilno društvo), rekao je kako je ovaj projekat tehnička asistencija delegacije Europske unije koja asistira i podržava vlade svih nivoa u jačanju i razvoju njihove saradnje s organizacijom civilnog društva.

TRT Balkan / agencije