Obuku su održali dr. Oktay Demirkiran, profesor Medicinskog fakulteta na Univerzitetu u Istanbulu Cerrahpasa i dr. Eyup Kahveci, predsjednik Turske fondacije za transplantaciju organa.      Foto: AA

Ugledni stručnjaci iz oblasti transplantacije iz Turkiye proveli su u Sarajevu, glavnom gradu BiH, dvodnevnu obuku o unapređenju donorskog programa za zdravstvene profesionalce iz Federacije Bosne i Hercegovine.

Više od 50 zdravstvenih profesionalaca uključenih u program transplantacije u Federaciji BiH učestvovalo je u obuci “Intensive Care Medicine and Organ Donation Course“ (Kurs intenzivne medicine i doniranja organa).

Dr. Oktay Demirkiran, profesor Medicinskog fakulteta na Univerzitetu u Istanbulu Cerrahpasa, istakao je da je obuka bila odlična prilika za unapređenja donorskog programa i programa transplantacije u Bosni i Hercegovini kao i unapređenja znanja i vještina koje su od značaja za rad zdravstvenih radnika.

"Podijelili smo vlastita iskustva i znanja sa zdravstvenih radnicima u Bosni i Hercegovini. Vjerujemo da će obuka biti od koristi i da će naučena znanja koristiti u praktičnom radu", kazao je doktor Demirkiran.

Naglasio je da će u narednom periodu nastaviti pružati obuke i kurseve u oblasti intenzivne medicine i doniranja organa.

"Zaista smo sretni i zadovoljni da smo naša znanja i iskustva u oblasti intenzivne medicine i doniranja organa podijelili s kolegama iz Bosne i Hercegovine. U saradnji sa Međunarodnom transplant mrežom ITN sarađujemo u mnogim državama u kojima pokušavamo prenijeti znanja medicinskim radnicima u ovim oblastima", rekao je doktor Demirkiran.

Dr. Eyup Kahveci, predsjednik Turske fondacije za transplantaciju organa, izrazio je zadovoljstvo što su imali priliku da podijele iskustva i znanja s kolegama iz BiH u oblasti intenzivne medicine i doniranja organa.

"Podijelili smo znanja i iskustva o intenzivnoj medicini i doniranju organa sa medicinskim radnicima iz Bosne i Hercegovine. Ovaj put smo učestvovali u pružanju obuke, a ranije smo imali priliku da posjetimo i njihove bolnice. Vjerujemo da će usvajanje ovih tehničkih znanja i vještina doprinijeti dodatnom unapređenju zdravstvenih usluga u zemlji", kazao je dr. Kahveci.

Naglasio je također da Turkiye u oblasti intenzivne medicine i doniranja organa ima dugogodišnje iskustvo, posebno na polju transplantacije organa i da konstantno bilježi napredak u ovoj medicinskoj oblasti.

"Drago nam je da sarađujemo i sa ustanovama u balkanskim državama. U tom smislu je vrlo važno da zemlje imaju pravnu regulativu koja uređuje ovu oblast, prvenstveno kako bi se spriječili pokušaji krijumčarenja organa. Vrlo je važno razviti zakonski okvir koji je u skladu sa međunarodnim institucijama i organizacijama kao što je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO)", rekao je ovaj stručnjak.

Također je istakao da je vrlo bitno povećati svijest kod građana o značaju transplantacije organa.

"Važno je provoditi aktivnosti kako bi se povećala svijet u društvu o transplantaciji organa. U tom smislu je ključno informisati ljude o zdravstvenim koristima doniranja organa. Više ljudi bi preživjelo ukoliko se poveća procenat doniranja organa, posebno kada se radi o doniranju bubrega, jetre itd.", kazao je dr. Kahveci.

Ponovio je kako doniranje i transplantacija organa spašava ljudske živote.

U obuci održanoj 30. novembra i 1. decembra učestvovali su bolnički koordinatori, zamjenici koordinatora, anesteziolozi, intenzivisti, neurolozi, kao i drugi zdravstveni profesionalci koji učestvuju u programu transplantacije iz sva tri klinička centra u Federaciji BiH, te općih i kantonalnih bolnica.

Federacija BiH kao i zemlje koje se suočavaju s nedovoljnim brojem organa za presađivanje, pokušava iznaći i postaviti učinkovit model i strategiju za povećanje broja donora.

Iskustva država koje se po broju donora i urađenih transplantacija nalaze u vrhu govore da je za uspješan program kadaverične transplantacije potrebno imati savršenu organizaciju, te educiran i motiviran ljudski kadar, kazali su iz Centra za transplantacijsku medicinu.

Federalno Ministarstvo zdravstva kontinuirano provodi aktivnosti u cilju razvoja transplantacijske medicine s posebnim akcentom na razvoj donorskog programa. Područje transplantacijske medicine u cijelosti je pravno regulisano, te su doneseni svi podzakonski akti koji omogućavaju da se program transplantacije u Federaciji BiH provodi neometano i sukladno etičkim i stručnim standardima, kao i direktivama i smjernicama Evropske unije.

Međutim, podatak Centra za transplantacijsku medicinu da je od 2014. godine do danas obavljeno 86 razgovora s porodicama osoba kojima je utvrđena moždana smrt, te dobiveno 26 pristanaka porodica za darivanje organa i tkiva, ukazuje na to da se moraju intenzivirati aktivnosti na podizanju svijesti o značaju darivanja organa i tkiva, kao i aktivnosti na edukaciji zdravstvenih profesionalaca.

Obuku su organizirali federalno Ministarstvo zdravstva, Turska fondacija za transplantaciju organa, Tursko udruženje intenzivista i Donorska mreža u BiH, te predstavlja nastavak aktivnost dvogodišnjeg projekta “Technical Assistance Project for Strengthening the Organ Donation and Transplantation System in Bosnia and Herzegovina“ (Projekat tehničke pomoći za jačanje sistema doniranja i transplantacije organa u Bosni i Hercegovini).

TRT Balkan / agencije