Delegacije su, između ostalog, razmijenile informacije o aktivnostima u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja, ribarstva, veterinarstva, sigurnosti hrane i fitosanitarne politike.             Foto: AA

U Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine, održan je sedmi sastanak Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između Evropske unije (EU) i Bosne i Hercegovine putem video-konferencije.

Sastankom je u ime Bosne i Hercegovine kopredsjedavao Slobodan Cvijanović, pomoćnik ministra u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, a u ime Evropske komisije Mary Teresa Moran iz Opće uprave za proširenje i politiku susjedstva.

Delegacije su, između ostalog, razmijenile informacije o aktivnostima u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja, ribarstva, veterinarstva, sigurnosti hrane i fitosanitarne politike.

Predsjedavajući delegacije BiH Slobodan Cvijanović izjavio je da je sastanak održan u okviru praćenja provođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP).

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) je nova, treća generacija sporazuma o pridruživanju ponuđena isključivo državama zapadnog Balkana, sa namjerom da im se omogući uspostavljanje bliskog i trajnog odnosa s Evropskom unijom te izgledno članstvo u EU.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Bosne i Hercegovine potpisan je u Luksemburgu 16. juna 2008. godine, a stupio je na snagu 1. juna 2015.

"U početnom dijelu smo sagledali samo provođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i razmotrili sve njegove aspekte. Radili smo na analizi bilateralnih odnosa Bosne i Hercegovine i Evropske unije u smislu trgovinske razmjene, a koja se odnosi na poljoprivredne proizvode - sirove, prerađene, itd...", kazao je Cvijanović na konferenciji za novinare.

Istakao je da se tokom sastanka razgovaralo i o pitanjima koja se odnose na poljoprivrednu politiku i ruralni razvoj.

"Govorilo se o poljoprivrednoj politici i približavanju Bosne i Hercegovine evropskim poljoprivrednim politikama. Bosna i Hercegovina se u okviru svojih strateških dokumenata, odnosno okvirnog dokumenta koji se odnosi na Strategiju ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine, reflektuje prema novim evropskim politikama i pokušava da artikuliše svoju poljoprivrednu politiku prema evropskim zajedničkim politikama i ciljevima", rekao je Cvijanović.

Naglasio je također da su razgovarali o aktivnostima u sektorima poljoprivrede i ruralnog razvoja, ribarstva, sigurnosti hrane i fitosanitarne politike.

Na kraju je istakao da je vrlo bitno da se adekvatno iskoriste evropski fondovi u okviru podrške Evropske unije za konkurentnost poljoprivrede i ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini.

- Podrška Evropske unije -

Projekat “Podrška Evropske unije za konkurentnost poljoprivrede i ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini“ (EU4AGRI) je četverogodišnja inicijativa (2020-2024), sa ciljem modernizacije poljoprivredno-prehrambenog sektora, otvaranja novih i zadržavanja postojećih radnih mjesta.

Projekat EU4Agri primarno je finansiran sredstvima Evropske unije (EU) u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Vrijednost projekta je 20 miliona eura, uz zajedničko sufinansiranje Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Češke razvojne agencije (CzDA).

Težište projekta je na povećanju ulaganja u poljoprivredno-prehrambeni sektor i podizanju nivoa znanja i vještina poljoprivrednih proizvođača i ostalih učesnika u lancima vrijednosti kroz prošireno pružanje savjetodavnih usluga, kao i poboljšanjem ekonomskih prilika u ruralnim područjima. Projekat također unapređuje politike kroz koherentan i komplementaran skup aktivnosti, uključujući jačanje institucionalnih kapaciteta i usluga, kao i podršku unapređenjima politika i regulatornih okvira.

TRT Balkan / agencije