Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić rekao je da u državi živi 17 nacionalnih manjina i da će njegovo ministarstvo pokušati u dogledno vrijeme raditi na izmjenama Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, kako bi više zajednica ušlo u tu ustavnu kategoriju.         Foto: AA

U Sarajevu se održava dvodnevna Regionalna konferencija o saradnji na pitanjima nacionalnih manjina, u organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Misijom OSCE-a.

Konferencija, koja je počela jučer u Parlamentarnoj skupštini BiH u Sarajevu, namijenjena je predstavnicima vladinih institucija, nevladinih organizacija i međunarodnih organizacija u BiH i regiji, a učestvovali su predstavnici Srbije, Crne Gore, Kosova, Albanije, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine.

Cilj konferencije je promocija prava nacionalnih manjina, kontinuirani angažman i podrška različitih sektora društva, da bi se stvorila osnova za regionalnu saradnju kada se radi o zaštiti prava nacionalnih manjina, kao i razmjeni iskustva i naučenih lekcija.

Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić rekao je da u državi živi 17 nacionalnih manjina i da će njegovo ministarstvo pokušati u dogledno vrijeme raditi na izmjenama Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, kako bi više zajednica ušlo u tu ustavnu kategoriju.

"Prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice je da se napravi regionalna mreža, koji će vjerovatno biti usvojen na ovoj konferenciji i da sve nacionalne manjine na prostoru bivše Jugoslavije budu umrežene i da imaju zajedničku saradnju i prohodnost", rekao je Hurtić.

Dodao je da ministarstvo na čijem je čelu najviše sredstava odvaja za Rome, a potom i ostale nacionalne manjine, te je najavio da će raspisati javni poziv za dodjelu pomoći i stambeno zbrinjavanje nacionalnih manjina.

"Ove godine u budžetu planiramo dva miliona KM za nacionalne manjine u BiH", rekao je Hurtić, najavivši da je u planu opremanje domova zdravlja radi pružanja bolje zdravstvene njege nacionalnim manjinama.

Šef Misije OSCE-a u BiH Brian Aggeler rekao je da je unapređenje pozicija nacionalnih manjina, naročito Roma, jedan od aspekata OSCE-ovog rada koji je od vitalnog značaja, naročito u Jugoistočnoj Evropi.

"BiH je usvojila zakone o sveobuhvatnoj zaštiti ljudskih prava nacionalnih manjina, pri čemu su neophodni kontinuirani napori u njihovoj provedbi i poboljšanju ukupnog statusa nacionalnih manjina u društvu. Bez obzira na dostignuća i kolektivne napore, nivo političke zastupljenosti nacionalnih manjina ostaje nesrazmjerno nizak, naglašavajući hitnu potrebu njihovog većeg učešća u izradi i provedbi politika djelovanja kao i zastupljenosti u političkom djelovanju", rekao je Aggeler.

Dodao je da OSCE prepoznaje dugoročne izazove u ostvarivanju prava nacionalnih manjina i ispunjavanju obaveza koje su na sebe preuzele države članice OSCE-a, navodeći da će ta organizacija ostati značajan partner ka tom cilju.

Mujo Fafulić, predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, rekao je da organizovanje ovakve regionalne konferenciji prvi put u Sarajevu iskorak za BiH i nacionalne manjine koje žive u toj zemlji.

"U Vijeću nacionalnih manjina BiH participira 18 pripadnika nacionalnih manjina i to je najviše tijelo za nacionalne manjine u BiH. Ono čemu težimo kao pripadnici nacionalnih manjina su izmjene i dopune Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina kako bi se obezbijedile bolje prilike za manjine u BiH. Zagovaramo izmjenu Izbornog zakona koji će skladno Zakonu o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina korespondirati jedno drugome i gdje će se zagarantovati određena mjesta nacionalnim manjinama u kantonalnim i entitetskim skupštinama", rekao je Fafulić.

U okviru konferencije jučer su održana tri panela, a razgovaralo se između ostalog, o položaju i pravima nacionalnih manjina u BiH, ali i o iskustvima zemalja regiona.

TRT Balkan / agencije