Prosječna bruto zarada u maju je iznosila 988 eura.      Foto: Getty Images   

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u Crnoj Gori, u maju je, prema podacima Uprave za statistiku (MONSTAT), iznosila 793 eura i bila je 0,9 odsto veća u odnosu na april.

Prosječna neto zarada u maju je, u odnosu na isti mjesec prošle godine, porasla 11,7 odsto.

Prosječna bruto zarada u maju je iznosila 988 eura.

“Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u maju u odnosu na april zabilježile rast od 0,5 odsto, proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile rast od 0,4 odsto”, navodi se u saopštenju.

Prosječne zarade bez poreza i doprinosa u maju su u odnosu na april porasle u sektorima usluge smještaja i ishrane 2,8 odsto, poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1,9 odsto, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti i državna uprava i odbrana 1,8 odsto, zdravstvena i socijalna zaštita 1,6 odsto, građevinarstvo 1,5 odsto.

Pad neto zarade u maju je, u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen u sektorima snabdjevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija jedan odsto, vađenje ruda i kamena i poslovanje nekretninama po 0,6 odsto i prerađivačka industrija 0,2 odsto.

TRT Balkan / agencije