Izborna šutnja traje do nedjelje do 19 sati, odnosno do zatvaranja biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini.     Foto: AA

Povodom održavanja Općih izbora, u nedjelju, 2. oktobra, na teritoriji Bosne i Hercegovine jutros u sedam sati na snagu je stupila izborna šutnja i traje do nedjelje do 19 sati, odnosno do zatvaranja biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini.

Centralna izborna komisija BiH upozorava da je u tom periodu političkim subjektima zabranjeno učestvovanje u javnim političkim aktivnostima, a zabranjeno je i medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju.
"U toku 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta na teritoriji Bosne i Hercegovine neće biti nikakvog medijskog izvještavanja o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju", jasno je propisano odredbama člana 16.11 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Zabranjena je i svaka aktivnost kojom se ometa ili opstruira izborni proces.

U petak, sa početkom u sedam sati ujutro, odnosno 48 sati prije otvaranja biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini stupila je na snagu zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mijenja u vezi sa glasanjem i izborima i mjera zabrane važi do zatvaranja biračkih mjesta.

Ove odredbe precizirane su Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i za prekršioce su predviđene sankcije.

"U periodu od 48 sati prije otvaranja biračkih mjesta pa do zatvaranja biračkih mjesta zabranjeno je objavljivati rezultate istraživanja javnog mijenja u vezi s glasanjem i izborima", propisano je članom 16.10 Izbornog zakona BiH koji se odnosi na poglavlje Mediji u izbornoj kampanji, a što je definirano i Pravilnikom o medijskom predstavljanju političkih subjekata u periodu od raspisivanja izbora do dana održavanja izbora.

TRT Balkan / agencije