IDDEEA je od 1. juna ove godine omogućila upisivanje kvalifikovanih certifikata za digitalno predstavljanje u lične karte građana Bosne i Hercegovine.              Foto: AA

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) obavijestila je javnost da su od 1. jula 2024. godine uspostavljene aplikacije za izdavanje kvalifikovanog elektronskog potpisa za udaljeno potpisivanje kao i otvaranje registracionih tijela/ureda za podnošenje zahtjeva za izdavanje kvalifikovanog elektronskog potpisa.

Na današnjoj press konferenciji u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine direktor IDDEEA-e Almir Badnjević pojasnio je da će na ovaj način, udaljeno elektronsko potpisivanje dokumenata biti prvi put dostupno građanima nakon 18 godina od donošenja Zakona o elektronskom potpisu.

Podsjetio je i da je IDDEEA od 1. juna ove godine omogućila upisivanje kvalifikovanih certifikata za digitalno predstavljanje u lične karte građana Bosne i Hercegovine.

"Mi smo javnost još u februaru upoznali da smo počeli testnu pilot fazu za digitalni identitet i za kvalifikovanu elektronsku potvrdu, odnosno za digitalno potpisivanje. Više od 5.000 korisnika izvršilo je to, a nakon toga su vršene određene analize rizika, procjene i sada smo doveli sistem u potpunosti da bude kako treba", kazao je Badnjević.

On je kazao da bh. građani od jučer u svih pet regionalnih centara IDDEEA-e, odnosno u Banjoj Luci, Sarajevu, Mostaru, Bijeljini i Bihaću mogu popuniti aplikaciju, potpisati ugovore i pokrenuti svoj kvalifikovani elektronski potpis, koji je, kako je kazao, u potpunosti jednako važeći kao bilo koji drugi ručno potpisani dokument.

"Pogodnosti je mnogo koje su vezane za elektronski potpis i napokon da dočekamo nešto za šta su građani bili uskraćeni godinama. Osim toga, građani vać od februara mogu da koriste i bosanskohercegovački digitalni identitet, koji je aktivan i kojem se može pristupiti obrascem koji se dobija prilikom izdavanja lične karte. Isti se može dobiti u MUP-u", kazao je Badnjević.

Badnjević je također kazao da su digitalni identitet i kvalifikovani elektronski potpis baza svim građanima i pravnim licima za razvijanje elektronskih servisa.

Dodao je da je ova usluga besplatna za sve građane.

"Podsjetio bih vas da smo krajem prošle godine ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto i ja održali press konferenciju na kojoj je ministar simpatično najavio rat CIPS prijavama. Mi smo praktično to u potpunosti implementirali, ne samo za banke koje su tada najavljene, već i za sve općine i kantone i druge kojima nudimo besplatan web-servis, a sve što treba jeste da oni podnesu zahtjev i Agencija će im obezbijediti elektronsku razmjenu i oni više od građana neće morati da traže mnoge dokumente", kazao je Badnjević.

Bitka za kvalitet života građana i firmi

Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto istakao je da digitalna transformacija predstavlja dugoročan proces koji za cilj ima da pomogne građanima i firmama da imaju jednostavnije procedure pri nastupu prema institucijama ili pri razmjeni dokumenata.

"Međutim, imajući u vidu naše zakonodavstvo, svjesni smo da su pred nama još veliki izazovi. Nakon imenovanja na funkciju ministra sam sebi dao zadatak da IDDEEA više ne bude posmatrana kao agencija koja je državna štamparija pasoša, ličnih karata i vozačkih dozvola i saobraćajnih, već da postane jedan od motora digitalizacije našeg društva", kazao je Forto.

Ističući kako proces digitalizacije u BiH zaostaje u poređenju sa zemljama regije i Evropske unije, Forto je kazao da su ovo koraci kojima se pokušava nadoknaditi ono što nije rađeno proteklih godina.

"Zakon o digitalnom potpisu je iz 2006. godine i to će biti jedan od mojih sljedećih napora da na državnom nivou dogovorimo usvajanje tog zakona koji će biti potpuno usuglašen s evropskim direktivama. Međutim, i postojeći Zakon nam dozvoljava da krenemo i digitalnu transformaciju, a imamo i ozbiljnu infrastrukturu za to", rekao je Forto.

Forto je također kazao da su potrebna dodatna i značajna ulaganja da bi se ovaj proces provodio u svim relevantnim institucijama kako bi građani i firme dobili kvalitetnije i lakše usluge.

"Mi moramo sustići druge koji rade dobro. Ne možemo više tražiti opravdanja u tome da nam fale zakoni. Moje Ministarstvo posjeduje kvalifikovani digitalni potpis kao pravno lice i kad treba da pošaljem neki digitalno potpisan dokument prema Vijeću ministara, tamo ima neki pravilnik ili poslovnik koji zahtijeva da se za proceduru moraju poslati tri ovjerena primjerka. To je to i džaba sva priča o digitalizaciji, ali zato ćemo mijenjati te pravilnike i poslovnike. Bitka za digitalizaciju nikada neće prestati. To je bitka za kvalitet života građana i firmi", zaključio je Forto.

Implementacija nakon 18 godina

Direktor Regionalnog centra IDDEEA-e u Sarajevu Dražan Vujica istakao je da su ova rješenja implementirana nakon 18 godina i da je građanima na uslugu puštena upotreba elektronskog potpisa.

"Sva pravila i procedure oko izdavanja elektronskog potpisa su objavljena na web-stranici IDDEEA-e. Zahtjevi se podnose trenutno u pet regionalnih centara na način da građani dođu i lično podnose zahtjev uz predočenje valjanog ličnog dokumenta", kazao je Vujica.

Vujica je naglasio da sve dodatne informacije, uputstva za korištenje aplikacije za kvalifikovani elektronski potpis za udaljeno potpisivanje, kao i samu aktivaciju i korištenje elektronskog potpisa, korisnici i zainteresovani građani mogu dobiti na web stranici IDDEEA-e na adresi www.iddeea.gov.ba

TRT Balkan / agencije