HO “Hasene“: Kurbansko meso za porodice u potrebi i odjeća za jetime

HO “Hasene“: Kurbansko meso za porodice u potrebi i odjeća za jetime

Kurbanskim mesom opskrbljeno je više od 2.500 porodica u Bosni i Hercegovini, te odjeveno 300 jetima.
Kurbanskim mesom opskrbljeno je više od 2.500 porodica u Bosni i Hercegovini, te odjeveno 300 jetima.      Foto: AA

Humanitarna organizacija “Hasene“ u Bosni i Hercegovini za vrijeme Kurban-bajrama realizira dva projekta: žrtvovanje kurbana kao vjersko-humanitarnu akciju, te odjevanje jetima kao projekt blizak tradiciji muslimanskih naroda na Balkanu.

“Ove godine HO 'Hasene' u Bosni i Hercegovini žrtvovala je 560 kurbana, te kurbanskim mesom opskrbila veliki broj porodica koje su u potrebi, te institucija koje se brinu o osjetljivim kategorijama društva. U drugom projektu odjenuli smo 300 jetima što je njima i njihovim skrbnicima, mahom majkama, bila velika radost i osjećaj da u nedostatku oca ipak nisu ostavljeni i zaboravljeni na veliki muslimanski mubarek dan – Kurban-bajram“, naveli su iz HO “Hasene“.

Vjersko-humanitarna akcija “Kurbani 2024“

Kao i ranijih godina HO “Hasene“ stoku za kurbane nabavlja od vrijednih povratnika Bošnjaka, a po potrebi i od provjerenih partnera iz Federacije BiH. Ove godine podjela kurbana vršena je u više gradova u Bosni i Hercegovini: Žepa, Rogatica, Han Pijesak, Vlasenica, Kalesija, Sarajevo, Fojnica, Kakanj, Vitez, Zenica.

Kurbanskim mesom opskrbljeno je više od 2.500 porodica, odnosno, oko 10.000 osoba, te nekoliko institucija koje se brinu o osobama s posebnim i različitim vidovima potreba.

“Podjelu kurbanskog mesa porodicama vršili smo direktno na terenu u naseljima općina: Kakanj, Vlasenica, Rogatica, Han Pijesak, Vitez, Zenica te u saradnji s partnerskim organizacijama i udruženjima vršili smo podjelu kurbanskog mesa njihovim članovima i korisnicima usluga mahom na ranije određenim lokacijama. Takav vid podjele kurbanskog mesa bio je u Zenici, Sarajevu, Kalesiji. Organizacije, udruženja, fondacije s kojima smo sarađivali okupljaju uglavnom kategorije u potrebi, poput: invalidnih osoba, osoba s nedostacima u razvoju, osoba oboljelih od teških bolesti, starijih osoba bez njege, povratnike, logoraše, pripadnike boračke populacije iz perioda agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, itd. Značajnom količinom kurbanskog mesa opskrbili smo i dvije federalne javne institucije: Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica 'Drin' iz Fojnice, kao i Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba 'Bakovići', također, iz Fojnice“, istakli su iz “Hasene“.

Akcija “Odjevanje jetima“

Iz HO “Hasene“ navode da je u tradiciji muslimanskih naroda Balkana da za Bajram djeca obuku nešto novo od odjeće.

“Lijep običaj kojim se dodatno daje na značaju Bajramu, a povećava i radost i lični doživljaj Bajrama kod djece. To su radosti koje se pamte. HO 'Hasene' već nekoliko godina jetime iz programa stipendiranja obraduje novom odjećom za Bajram. Ove godine u Bosni i Hercegovini to je 300 jetima“, zaključili su iz HO “Hasene“.

TRT Balkan / agencije