Hadžije iz BiH posjećuju Revdu, najstariji dio Poslanikove džamije u Medini

Hadžije iz BiH posjećuju Revdu, najstariji dio Poslanikove džamije u Medini

Hadžije će u Medini boraviti do 19. juna, nakon čega odlaze u Mekku.
Šerijatska konsultantica za žene kazala je da hadžinice nisu krile svoje oduševljenje pri susretu sa Časnom Revdom.      Foto: AA

Bosanskohercegovačke hadžije trećeg dana boravka u Medini posjetile su Revdu, najstariji dio Poslanikove džamije, a ova aktivnost obavljat će se i tokom današnjeg i narednih dana za hadžije koje pristižu.

Posjetu je organizovao šerijatski vodič hafiz Maid-ef. Ibrahimović, koji je za MINA-u kazao da boravak hadžija u Medini protiče prvenstveno u ibadetima u Poslanikovoj džamiji.

“Svi vodiči, kao i Ured za hadž i umru, su na raspolaganju našim hadžijama. Trudimo se da im Medinu dočaramo na najbolji način i da hadžije zaista osjete radost, slast, ljepotu i sreću što su na hadžu, što su došli posjetiti Poslanika, a.s., njegovu džamiju i grad Medinu“, kazao je hafiz Ibrahimović.

Meliha Sedić Mulaosmanović, šerijatska konsultantica za žene, ističe da hadžinice nisu krile svoje oduševljenje pri susretu sa Časnom Revdom.

“Suze radosnice su se vidjele na svim licima, to je jedinstven doživljaj koji se ne može riječima opisati, to je nešto što samo lično možemo da doživimo“, naglasila je Sedić Mulaosmanović.

"Važno je dodati da kompleksan posao organizacije hadža, pored angažmana vodiča, tehničkog osoblja, ljekara i medicinskih tehničara, uključuje i šerijatske konsultantice za žene koje su na raspolaganju hadžinicama za pravila koja se odnose na obavljanje hadža", pojašnjava prof. Lejla Bešo Haskić, šerijatska konsultantica za žene.

“Iz dosadašnjih razgovora, naše su hadžinice veoma edukovane u smislu šerijatskih pravila koja se tiču obavljanja hadža. Tome su doprinijeli i seminari koji su organizirani za hadžije prije dolaska u Saudijsku Arabiju, a mi smo tu u slučaju odstupanja ili specifičnih situacija“, istakla je Bešo Haskić.

Dolaskom sedmog aviona, koji je poletio s Međunarodnog aerodroma Sarajevo jutros u 5 sati, i posljednjeg, osmog aviona, čiji je let planiran za večeras u 18 sati, bit će kompletiran broj od 2.200 hadžija iz Bosne i Hercegovine koji su pristigli u Medinu.

Hadžije će u Medini boraviti do 19. juna, nakon čega odlaze u Mekku.

TRT Balkan / agencije