EU poziva političare da osiguraju potpuno funkcionalnu entitetsku vladu u Federaciji BiH.        Foto: Reuters

Evropska unija (EU) iznova naglašava važnost brzog formiranja vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, u skladu sa zakonski propisanim rokovima, a što je ključno za usvajanje hitnih i neophodnih reformi te ostvarivanje napretka zemlje na evropskom putu.

Politički lideri Bosne i Hercegovine trebaju demonstrirati veći angažman i odgovornost u zemlji. EU ih poziva da osiguraju potpuno funkcionalnu entitetsku vladu u Federaciji BiH nakon dva izborna ciklusa i četiri i po godine rada u tehničkom mandatu.

"EU podsjeća na svoj stav da se Bonska ovlaštenja trebaju koristiti isključivo kao krajnja mjera protiv nepopravljivih nezakonitih radnji", nalazi iz Delegacije EU u BiH.

TRT Balkan / agencije