Predloženim izmjenama, akcize na naftne derivate trebale bi iznositi 0 KM, a cijene goriva u BiH smanjiti se za 0,35 KM.      Foto: FENA

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH) na današnjoj sjednici usvojio je dva prijedloga izmjena Zakona o akcizama u BiH, od kojih se jedan tiče ukidanja akciza na gorivo.
Prvi prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akcizama u BiH, koji je predložilo Vijeće ministara BiH, izjednačava nastanak obaveze plaćanja akcize za poreske obveznike koji se bave prometom duhanskih proizvoda s poreskim obveznicima koji se bave prometom drugih akciznih proizvoda.

Za ovaj prijedlog zakona u drugom čitanju, od 14 prisutnih delegata, glasalo je 12, protiv je bio jedan, a jedan je bio suzdržan.

Drugi zakonski prijedlog tiče se ukidanja akciza na naftne derivate na period pola godine, uz mogućnost da Vijeće ministara BiH po isteku tog roka produži njegovu primjenu za još tri mjeseca. Predlagač je Zastupnički dom PSBiH.
Ustavnopravna i Komisija za finansije i budžet Doma naroda Parlamenta BiH u utorak su jednoglasno podržali tekst zakona kojim se ukidaju akcize na naftne derivate, a nakon što je izmjene Zakona o akcizama po hitnom postupku 9. marta usvojio Zastupnički dom PSBiH.
Za prijedlog zakona u prvom čitanju glasalo je svih 14 delegata, uz opštu i entitetsku većinu. Kako bi zakon stupio na snagu, slijedi glasanje u drugom čitanju.

Predloženim izmjenama zakona, akcize na naftne derivate trebale bi iznositi nula konvertibilnih maraka (KM), dok će se cijene goriva u BiH smanjiti za 0,35 KM.

Akcize se neće naplaćivati šest mjeseci, a izmjenama zakona ostavljena je mogućnost da Vijeće ministara BiH svojom odlukom produži primjenu mjere zaštite stanovništva pogođenog inflatornim kretanjima za još tri mjeseca.

AA