Ured je u prošloj godini zaprimio više od 600 prijava od čega je oko 400 prijava korupcije, dok se ostale odnose na druge nepravilnosti ili druge nivoe vlasti.             Foto: AA

"Situacija u kojima jedna osoba obnaša nekoliko funkcija, koja prima više plata, koja ima veću koncentraciju moći je prošlost u Kantonu Sarajevo zahvaljujući prevenciji i suzbijanju korupcije u KS", izjavio je Erduan Kafedžić, šef Ureda za borbu protiv korupcije KS.

Kafedžić je na konferenciji za medije predstavio rezultate postignute u prvoj godini primjene Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo.

Prema njegovim riječima od 1. januara prošle godine su čak 94 osobe na javnim funkcijama podnijele ostavke nakon početka primjene zakona, uglavnom dobrovoljno. Svega ih je pet podnijelo ostavke tek nakon što je ured utvrdio sukob interesa.

Prema njegovim riječima ured nije imao potrebe da izriče sankcije jer su nosioci javnih funkcija ispoštovali zakonske odredbe, a osim toga spriječeno je na stotine novih imenovanja koja bi bila u potencijalnom sukobu interesa.

Ured je u prošloj godini zaprimio više od 600 prijava od čega je oko 400 prijava korupcije, dok se ostale odnose na druge nepravilnosti ili druge nivoe vlasti.

Najveći broj prijava odnosi se na nepravilnosti u oblasti zapošljavanja, zatim zloupotrebe službenih ovlaštenja i zloupotrebe javnih sredstava, a posebno su ranjivi sektori zdravstva i obrazovanja. Nakon provjere navoda izvještaji o odstupanjima su podneseni kantonalnoj Upravi za inspekcijske poslove, Tužilaštvu i policijskim agencijama.

Kafedžić je istakao da je u KS od početka primjene zakona sedam osoba dobilo status zaštićenih prijavitelja korupcije, prvi put u Federaciji Bosne i Hercegovine, a oni su razotkrili ozbiljne slučajeve korupcije.

“U Kantonu Sarajevo imate oko 11.000 nosilaca javnih funkcija, svi su oni u potencijalno u riziku da uđu u sukob interesa. Ne možete upravljati tako velikim brojem ljudi, ako nemate suvremeni informacioni sistem“, kazao je Kafedžić i dodao da danas jednim klikom mogu da identifikuju sve osobe i provedu postupak provjere.

Julian Reilly, britanski ambasador u Bosni Hercegovini, rekao je da je ovo važan trenutak, čestitajući na rezultatima postignutim tokom prošle godine.

“Uspješna primjena Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije je važan signal predanosti Vlade KS u borbi protiv korupcije, Ured za borbu protiv korupcije KS je imao centralnu ulogu u uspješnom provođenju antikoruptivnih inicijativa“, kazao je Reilly.

Istakao je da je zakon primjer u izgradnji društva bez korupcije.

“Nema sumnje novi izazovi će se javiti u predstojećem periodu implementacije ali siguran sam da će Ured za borbu protivi korupcije nastaviti pokazivati svoju predanost transperentnom i odgovornom upravljanju“, dodao je britanski ambasador.

Deborah Mennuti, zamjenica šefa misije u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Sarajevu, izjavila je da je ključno da Bosna i Hercegovina pojača napore u borbi protiv korupcije na svim nivoima vlasti.

“Korupcija je glavni faktor odlaska mladih ljudi koji odlaze tražeći priliku na osnovu rada radije nego političkim vezama ili plaćanjem mita“, rekla je Mennuti.

Naglasila je da SAD vidi posljedice korupcije u BiH i da će nastaviti podržavati sve institucije koje se bore za transparentnost, poštenje i odgovornost.

Darja Softić Kadenić, ministrica pravde i uprave KS, rekla je da je ovo jedini zakon ovakve vrste na području BiH koji reguliše sukob interesa, zaštitu prijavitelja i jačanje integriteta javnog sektora kroz obaveznu izradu planova integriteta, naglašavajući da je KS lider u borbi protiv korupcije u BiH.

“Svi smo svjesni da je posebno reguliranje sukoba interesa već godinama jedan od apsolutnih prioriteta u kontekstu evropskih integracija, a u posljednje vrijeme je upravo ovaj zakon navođen kao jedan od ključna tri za otvaranje pristupnih pregovora s Evropskom unijom, zbog čega je prošle sedmice prvo Vijeće ministara, a onda i oba doma parlamenta, usvojilo zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama vlasti u BiH“, kazala je Softić Kadenić dodajući da zakon sadrži skoro identična rješenja kao što je slučaj u KS.

Istakla je da nije mala stvar da je KS usvojio ranije ovu obavezu koja se očekivala od viših nivoa vlasti.

TRT Balkan / agencije