Dodaje se da prijavom na oglas mladi imaju priliku da osiguraju stalan i siguran posao, profesionalnu karijeru i mogućnost napredovanja u OS BiH.      Foto: AA

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine objavilo je Javni oglas za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnika Oružanih snaga BiH.

Rok za prijavu na Javni oglas je 21 dan od dana objavljivanja na službenoj veb-stranici Ministarstava odbrane BiH.

„Na oglas se mogu prijaviti mladići i djevojke koji imaju završenu srednju školu III i IV stepena ili trenutno pohađaju završni razred srednje škole. Neki od opštih uslova koje kandidati moraju ispunjavati su da su kandidati državljani Bosne i Hercegovine, da nisu mlađi od 18 godina niti stariji od 27 godina u vrijeme prijema“, saopšteno je iz Ministarstva odbrane BiH.

Dodaje se da prijavom na oglas mladi imaju priliku da osiguraju stalan i siguran posao, profesionalnu karijeru i mogućnost napredovanja u Oružanim snagama BiH.

Potrebne informacije i obrasce za prijavu kandidati će moći preuzeti na službenoj internet stranici Ministarstva odbrane BiH (www.mod.gov.ba) ili lično dobiti od centara za regrutovanje i tranziciju i informisati se putem telefona: Centar za regrutovanje i tranziciju Sarajevo, 033/773-437; Centar za regrutovanje i tranziciju Banja Luka, 051/335-886; Centar za regrutovanje i tranziciju Čapljina 036/811-084 i Centar za regrutovanje i tranziciju Tuzla, 035/814-954.

„Ukoliko kandidati budu ispunjavali opšte i posebne uslove i dostave potrebnu dokumentaciju, blagovremeno će biti obaviješteni o vremenu i mjestu testiranja i provjera, početku osnovne vojničke obuke i drugim bitnim informacijama“, navodi se u saopštenju i dodaje da će se testiranja kandidata obaviti u centrima za regrutovanje u Sarajevu, Banjoj Luci, Čapljini i Tuzli.

Nakon završenih testiranja, Komisija za izbor će obaviti intervju sa najuspješnijim kandidatima i, nakon završenog intervjua, izvršiti izbor i predložiti ministru odbrane BiH kandidate za upućivanje na osnovnu vojničku obuku.

„Kandidati koji uspješno završe osnovnu vojničku obuku primaju se u vojnu službu u početnom činu vojnika na formacijska mjesta koja se popunjavaju kandidatima iz reda sva tri naroda u BiH, kao i iz reda ostalih“, navode iz Ministarstva odbrane BiH.

TRT Balkan / agencije