Sekretarijat Energetske zajednice obezbjeđuje tehničku i pravnu podršku u nadgledanju i provođenju Ugovora o Energetskoj zajednici.        Foto: AA

U zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u ponedjeljak je održana prezentacija o temi “Realizacija Ugovora o Energetskoj zajednici – gdje je Bosna i Hercegovina“.

Direktor Sekretarijata Energetske zajednice sa sjedištem u Beču Artur Lorkovski predstavio je godišnji izvještaj Sekretarijata koji govori o napretku svih ugovornih stranal, uključujući i BiH.

“Prošlu, 2022. godinu obilježila su dva značajna događaja. Prvi je energetska kriza koja je uticala i na zemlje Zapadnog Balkana. Drugi je rat u Ukrajini koji je pokrenula Ruska Federacija, a koji je imao još veći uticaj na energetsku krizu. Bez obzira na krizu ugovorne strane su napredovale kada je u pitanju implementacija Ugovora o Energetskoj zajednici što nam potvrđuje značaj ovog procesa”, rekao je Lorkovski.

Kako je kazao, novi izazov pred Energetskom zajednicom je dekarbonizacija energetskog sektora i to će biti pritoritet u narednim mjesecima i godinama.

“Dekarbonacija će zahtijevati nove investicije u proizvodnji električne energije bez uglja u zemljama Zapadnog Balkana uključujući i BiH. Tu je značajna uloga energetske zajednice da se napravi regulatorni okvir koji će obezbijediti investicije u elektroenergetski sektor u obnovljive izvore energije”, rekao je Lorkovski, izrazivši nadu da se saradnja Energetske zajednici s BiH može unaprijediti.

Prezentacija je imala za cilj da ponudi pregled aktuelnih aktivnosti Energetske zajednice, kao i ocjenu realizacije ugovornih obaveza Bosne i Hercegovine, nakon čega je upriličena diskusija.

Sekretarijat Energetske zajednice obezbjeđuje tehničku i pravnu podršku u nadgledanju i provođenju Ugovora o Energetskoj zajednici, te jednom godišnje objavljuje izvještaj o provođenju, kojeg predstavlja parlamentima zemalja članica Energetske zajednice.

Osim predstavnika Parlamentarne skupštine BiH, prezentaciji su prisustvovali i predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, entitetskih parlamenata i vlada, državnih institucija uključenih u realizaciju Ugovora o Energetskoj zajednici, kao i predstavnici relevantnih međunarodnih organizacija koje djeluju u Bosni Hercegovini.

TRT Balkan / agencije