Prva na listi suverenih zemalja s najvećom dijasporom u svijetu je Gvajana, država na sjevernoj obali Južne Amerike.  / Photo: Trt Balkan

Bosna i Hercegovina i Albanija, dvije države iz regiona Balkana, trenutno su među pet zemalja u svijetu s najvećom dijasporom, prema statističkim podacima Ujedinjenih nacija (UN).

Podaci Odjela za stanovništvo UN-a odnose se na procentualno učešće dijaspore u ukupnom broju stanovništva zemalja, pri čemu je 2020. posljednja godina s dostupnim podacima.

Prva na listi suverenih zemalja s najvećom dijasporom u svijetu je Gvajana, država na sjevernoj obali Južne Amerike. Prema ovoj listi, od svih suverenih zemalja karipska nacija Gvajana ima najveći udio stanovništva koje živi u inostranstvu, odnosno 36,4% ukupnog stanovništva je dijaspora.

Bosna i Hercegovina je druga na listi prema veličini dijaspore u odnosu na ukupno stanovništvo. Podaci UN-a pokazuju da je 34 posto bh. populacije – dijaspora. Ukoliko uzmemo u obzir da BiH ima 3,2 miliona stanovnika, 34 posto od ovog broja je više od milion ljudi.

Nakon raspada SFR Jugoslavije početkom devedesetih godina prošlog vijeka, mnogi su emigrirali iz zemalja Balkana u potrazi za boljim životom. U najvećem dijelu, stanovništvo se iseljavalo u neku od razvijenijih zemalja Evrope.

U regionu je došlo do više sukoba i ratova tokom devedesetih godina prošlog vijeka, usljed čega je došlo i do povećanja dijaspore iz balkanskih zemalja. Bosna i Hercegovina, koja je proglasila nezavisnost 1992. godine, doživjela je krvavi rat u periodu 1992-1995. godine. Rat, teško ekonomsko stanje i, nakon rata, nepovjerenje u institucije, neperspektivnost, samo su dio mnogobrojnih razloga za masovno iseljavanje iz BiH, posebno mlade populacije.
Slični su razlozi za iseljavanje i iz ostalih zemalja Balkana.

Druga balkanska zemlja koja se nalazi na vrhu UN-ove liste zemalja s najvećom dijasporom je Albanija. Zemlja koja je devedesetih godina završila s komunizmom i međunarodnom izlolacijom, zbog lošeg ekonomskog stanja suočavala se s brojnim poteškoćama.

Kao i za druge balkanske zemlje, i za Albaniju je iseljavanje jedan od najvećih izazova. Statistika UN-a bilježi da je najmanje 30,7 posto ukupnog stanovništva dijaspora. Ukoliko se uzme u obzir podatak da Albanija ima stanovništvo od 2,8 miliona, proizilazi da više od 881.000 stanovnika Albanije živi u dijaspori.

Zemlje koje su u ratu ili koje su donedavno bile u ratu i suočavale se sa sukobima također zauzimaju visoko mjesto na listi zemalja s najvećom dijasporom, prema podacima Ujedinjenih naroda.

Sirija, zemlja koja se više od decenije suočava sa žestokim ratom, prema UN-u, četvrta je u svijetu prema veličini dijaspore u odnosu na ukupno stanovništvo. Drugim riječima, 29,8 posto populacije Sirije je dijaspora. U martu ove godine, UNHCR je saopštio da je najveća kriza s raseljavanjem u svijetu i dalje u Siriji, s više od 13 miliona ljudi koji su napustili zemlju ili su raseljeni u unutrašnjosti, zbog rata koji traje više od 11 godina.

S 28,6 posto ukupnog stanovništva koje čini dijasporu, ostrvska država Jamajka u srednjoj Evropi na petom je mjestu s najvećom dijasporom, pokazuju podaci UN-a.

TRT Balkan