Ovo će biti ujedno i prvi put da se realizuje podrška majkama porodiljama s nivoa Federacije BiH, navodi se u saopćenju.     Foto: Reuters Archive

S obzirom na to da je od objave ove informacije Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije BiH zaprimilo niz upita ko ima pravo, kad i kako će se dodjeljivati ova jednokratna podrška majkama, iz Ministarstva je poslana informacija da se jednokratna podrška za novorođeno dijete odnosi na svu djecu u Federaciji BiH koja su rođena u 2024. godini, te da Ministarstvo trenutno provodi aktivnosti na pronalaženju najboljeg rješenja za podjelu ovih sredstava.

"Sredstva iz budžeta troše se na osnovu propisa iz Zakona o izvršenju budžeta, a to nas obavezuje da pripremimo Program utroška sredstava i Uredbu koja mora sadržavati detalje o načinu trošenja, u ovom slučaju, ovih 16 miliona planiranih za jednokratnu podršku za novorođenu djecu u ovoj godini", objavio je ministar rada i socijalne politike FBiH Adnan Delić.

Ministarstvo trenutno radi na stvaranju pravnih i tehničkih pretpostavki za realiziranje ovoga transfera kojima bi se maksimalno smanjila administracija i neophodne provjere izvršile bez opterećivanja građana.

"Nastojimo da mijenjamo sistem, digitalizujemo ga, odnosno, radimo na tehničkom prilagođavanju aplikacije sa UNDP-em kako bi se prijava za ovu jednokratnu podršku novorođenoj djeci mogla uraditi online, iz svoga doma, bez hodanja i prijavljivanja bilo gdje", dodao je ministar.

Ministar poručuje građanima da će sva djeca rođena u 2024. godini na području Federacije dobiti po 1.000 KM, te da ća aplikacija kada bude operativna, tokom cijele godine biti otvorena za prijave, a sredstva će se uplaćivati shodno pravilima koja budu definisana u Uredbi o utrošku i načinu utroška ovih 16 miliona KM.

Ovo će biti ujedno i prvi put da se realizuje podrška majkama porodiljama s nivoa Federacije BiH, navodi se u saopćenju.

TRT Balkan / agencije