U prosjeku se godišnje u svijetu odštampa više od 3 milijarde primjeraka Kur'ana.      Foto: Getty Images

Također, procjene govore da se u prosjeku godišnje u svijetu odštampa više od 3 milijarde primjeraka Kur'ana.

Kompleks kralja Fahda za štampanje Kur'ana je islamska izdavačka kuća koja se nalazi u sjeverozapadnom naselju na periferiji Medine u Saudijskoj Arabiji. Tu se štampa većina primjeraka Kur'ana u svijetu, pored miliona drugih knjiga o islamskim temama.

Kompleks kralja Fahda je najveća islamska izdavačka kuća na svijetu, koja ima kapacitet da proizvede 30 miliona primjeraka Kur'ana svake godine.

Ova izdavačka kuća zapošljava blizu 2.000 radnika, a primjerke Kur'ana dostavlja svim najvećim džamijama na svijetu. Ona dostavlja kopije Kur'ana na arapskom i u prijevodima na više od 40 drugih jezika i ambasadama, univerzitetima i školama širom svijeta. Sve prijevode provjerava tim učenjaka i stručnjaka na licu mjesta i često se poklanjaju besplatno kako bi pomogli u širenju poruke islama.

Najčitanije knjige svih vremena

U svijetu postoji mnogo knjiga i svake godine se napišu i objave milioni knjiga o raznim temama.

Prema podacima stranice Booksofbrilliance, na listi najčitanijih knjiga svih vremena nalazi se i sveta knjiga Kur'an, pored Biblije.

Pripadnici islama čine drugu najveću vjersku grupu u svijetu. Prema podacima uglednog Instituta Pew, u 2020. godini na svijetu je bilo blizu 1,9 milijardi muslimana.

Podaci Instituta Pew pokazuju da je, u smislu procenta i širenja širom svijeta, islam najbrže rastuća religija u svijetu, uglavnom zato što muslimani imaju više djece od pripadnika drugih velikih vjerskih grupa.

Islam kao većinska religija

Islam je većinska religija u nekoliko regija: centralnoj Aziji, zapadnoj Aziji, sjevernoj Africi, zapadnoj Africi, Sahelu i na Bliskom istoku. Raznolika azijsko-pacifička regija sadrži najveći broj muslimana na svijetu, nadmašujući Bliski istok i sjevernu Afriku.

Prema podacima uglednog Instituta Pew, južna Azija ima najveću populaciju muslimana na svijetu, a gotovo jedna trećina svih muslimana je upravo iz južne Azije.

Islam je dominantna religija na Maldivima, u Afganistanu, Pakistanu i Bangladešu. Indija je država s najvećom muslimanskom populacijom izvan većinski muslimanskih zemalja, s više od 200 miliona sljedbenika islama.

Država s najvećom populacijom muslimana u svijetu je Indonezija u jugoistočnoj Aziji, u kojoj živi čak 13 posto muslimana svijeta. U Indoneziji živi blizu 231 milion sljedbenika islama, od ukupno 277,5 miliona stanovnika zemlje.

Podaci Instituta Pew pokazuju da blizu 15 posto muslimana živi u podsaharskoj Africi, a značajne muslimanske zajednice se nalaze i u Americi, Rusiji, Kini i Evropi.

TRT Balkan