Obilježavanje Dana ašure je duboko ukorijenjeno u tradiciji muslimana.    Foto: Reuters

Poslanik Muhammed je za vrijeme svoga boravka u Meki postio deseti dan muharrema.

Preporuka Božijeg poslanika Muhammeda je da se posti 9. i 10. muharem, ili 10. i 11. dan ovoga mjeseca.

Obilježavanje Dana ašure je duboko ukorijenjeno u tradiciji muslimana, ali je neophodno podsjećati da musliman vlastitu tradiciju živi i prakticira u skladu s Kur'anom i sunnetom (praksom Poslanika Muhammeda).

Priča o Musau

Poslanik Musa se u Kur'anu spominje više nego bilo koja druga osoba, a njegov život se pripovijeda i prepričava više nego život bilo kojeg drugog poslanika.

Poslanik Muhammed je za vrijeme svoga boravka u Meki postio deseti dan muharrema, a nakon dolaska u Medinu našao je i Jevreje kako poste Ašuru. Tom prilikom je upitao: "Šta je ovo?" Rekli su: "Ovo je lijep dan, dan u kojem je spašen Musa s Benu Israelćanima, od njihova neprijatelja, pa ga je Musa postio." On je odgovorio: "Meni je Musa bliži od vas!" – pa je postio i naredio drugima da poste. (Buharija)

Blagoslovi Ašure

Nagrada za post Dana ašure je da Allah, dž.š., oprosti grijehe iz prethodne godine.

U saopćenju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini navedeno je kako je vjerovatno među Bošnjacima u nekim krajevima Bosne također bio običaj da se radi bereketa, uoči muslimanske Nove godine, nabavlja i kupuje sedam osnovnih životnih namirnica, kao što su brašno od raznih žitarica, so, riža, krompir, šećer, suho i svježe voće i druge namirnice, zavisno od prirode poljoprivrednih kultura koje se u datom kraju uzgajaju.

TRT Balkan