U Summit Public Schools se učenicima daje prilika da s vremenom promijene ocjenu ako pokažu kontinuirani napredak.    Foto: Reuters

Tavenner i njen muž su u početku imali odličnu ideju, a to je da njihov sin, tinejdžer Rett, kuha jedan od porodičnih obroka sedmično. To bi im dalo slobodnu noć i pomoglo Rettu da stekne prilično važnu životnu vještinu.

Ali, budući da su i sami prilično dobri kuhari, ubrzo su shvatili da ne usmjeravaju Retta kroz proces kuhanja koliko ustvari rade većinu stvari oko kuhanja umjesto njega.

“Zaboravili smo šta je to biti početnik“, kaže Tavenner dodajući: “Rett bi postavio jednostavno pitanje, a sljedeće što bi se desilo je da bi neko od nas dvoje u kuhinji to radio umjesto njega. A on nekako stoji pozadi ili sa strane. Shvatili smo da smo samo preuzeli obaveze i da ga zapravo nismo podržavali. Radili smo to umjesto njega.”

Polako su se povlačili, davali Rettu savjete i pustili ga da preuzme kontrolu.

“Morao sam da preuzmem inicijativu“, kaže Rett.

Naravno, bilo je zagorenih i nekih nedovoljno pečenih jela, ali bilo je i prilike da nauči kako se ustvari uči kao i prilika da se poboljša, nadograđujući dotadašnje nedostatke i greške.

Kako su sedmice odmicale, Rett je vidio kako se njegove vještine razvijaju. Vratio se receptima koje je kuhao u prošlosti i primijetio kako su njegove tehnike postale sve bolje – ovaj porodični zadatak pretvorio se u istinski test sposobnosti.

Tavenner, bivša učiteljica, smatrala je da je ovaj pristup učenju svojevrstan problem ne samo u njenoj porodičnoj kuhinji već i u američkom obrazovnom sistemu. Tako je kreirala Summit Public Schools, čarter školski sistem sa novim pristupom obrazovanju u kojem učenici imaju brojne mogućnosti da poboljšaju svoju ocjenu.

Novi recept

Sve počinje sa željom, kako je pojasnila Tavenner, da se počne nešto novo.

“Ako želimo da zaista pripremimo svoju djecu da imaju priliku da žive svoj najbolji život, moramo radikalno da preispitamo obrazovanje uz koje smo odrasli i poruku koju ono šalje“, kaže Tavenner.

U kontekstu kuhinje, zamislite tradicionalni sistem javnog obrazovanja kao da učenicima date recept i sastojke. Poruka je: evo šta trebate znati i ako budete uspješni, dobit ćete "A" na svom prvom testu.

Ali u stvarnom svijetu stvari nisu tako jasne te stoga Summit Public Schools ima drugačiji pristup.

Studenti “imaju sastojke, ali moramo naučiti kako da napravimo recept“, kaže Rett, koji je također bio učenik u Summit Public Schools.

“Ljudi vam mogu pomoći na putu sa učenjem recepata, ali na kraju vi morate zauzeti centralno mjesto. To je ono što je samousmjereno učenje.”

U Summit Public Schools se učenicima daje prilika da s vremenom promijene ocjenu ako pokažu kontinuirani napredak. Omogućujući učenicima da nastave da rade na predmetima kako bi poboljšali svoje ocjene, Summit Public Schools nudi šansu da učenici uče iz svojih grešaka.

Svaki učenik je pod mentorstvom dodijeljenog nastavnika sedmično. Mentori ostaju sa učenicima tokom njihovog školovanja, pružajući stalnu podršku i nudeći roditeljima stalni kontakt. Kako kaže Tavenner, istraživanje je pokazalo da mentorstvo poboljšava osjećaj pripadnosti i uspjeha učenika čak i nakon osnovne škole.

Ti mentori pomažu djeci da se aktivno uključe u praktičan rad zasnovan na projektima. Kroz ove projekte učenici mogu dizajnirati kuću u kojoj će funkcionisati principi geometrije, uzgajati biljke ili napraviti model rakete.

“Učenje zasnovano na projektima je učenje u stvarnom svijetu“, kaže Tavenner te dodaje: “Autentično učenje. To je vrsta učenja u kojoj djeca postaju stvarno praktična. Postavljaju važna i velika pitanja.”

Pored redovnog nastavnog plana i programa, Summit Public Schools nudi osmosedmični program vođenog učenja u kojem učenici biraju oblast za koju su zainteresovani i postavljaju važna pitanja koja žele da postave, što je sloboda koja se ne može baš uvijek iskusiti u trenutnom sistemu javnog obrazovanja.

Temelj svega toga je davanje učenicima autonomije na njihovom obrazovnom putu.

“Kada djeci date odgovornost, oni znaju da ono što rade nešto znači i da trebaju djelovati odgovorno, a sve to vodi ka rastu i napretku”, kaže Rett.

Pronalaženje sastojaka

Dok je pohađao tu školu, Rett je osjećao da ima prostora za učenje – sposobnost i odgovornost da oblikuje svoje učenje na načine koji mu najbolje odgovaraju. Učenje kako ustvari učiti bio je jedan od centralnih aspekata tog školskog okruženja.

To okruženje mu je omogućilo da istraži jednu od svojih strasti: historiju. U jednom razredu Rett i njegovi drugovi iz razreda bili su podijeljeni u osam grupa koje su predstavljale različite zemlje uoči Prvog svjetskog rata. Svaka zemlja je imala svoje potrebe, ciljeve i određena pravila kojih se treba pridržavati, ali su učenici imali slobodu da međusobno komuniciraju. Sve to je oživjelo te nekadašnje događaje koji su prestali biti samo događaji i datumi na stranicama udžbenika.

“Mislim da se sjećam uzroka i posljedica Prvog svjetskog rata, daleko bolje nego da sam bio u tradicionalnom okruženju“, kaže on.

Pristup Summit Public Schools obrazovanju možda neće važiti za svakog učenika, a Tavenner kaže da je to u redu. Ona ističe da pitanje da li se pristup učenju može primijeniti na sve učenike nije pravo pitanje. “Pitanje koje bismo sebi trebali postaviti je da li šta funkcioniše. Za koga? Pod kojim okolnostima?”, kaže Tavenner.

Na kraju dodaje da se ne zaboravi da je ovo škola bez ocjena ili domaćih zadataka, ali iz koje 98 posto učenika upiše fakultet i nastavi obrazovanje i traganje za znanjem.

The Summit Public Schools je sveobuhvatna zajednica javnih škola koju pohađaju učenici od predškolskog uzrasta do dvanaestog razreda u okrugu Union u američkom New Jerseyu.

TRT World