Rezolucija je usvojena sa 13 glasova za i dva suzdržana (Kina i Rusija) i ponovila je punu podršku Misiji pomoći UN-a u Afganistanu (UNAMA).     Foto: AA

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija usvojilo je rezoluciju kojom se od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija traži da imenuje specijalnog izaslanika za Afganistan.

Rezolucija je usvojena sa 13 glasova za i dva suzdržana (Kina i Rusija) i ponovila je punu podršku Misiji pomoći UN-a u Afganistanu (UNAMA).

Vijeće je također potvrdilo da bi cilj ovog procesa trebao biti Afganistan u miru sa samim sobom i svojim susjedima, potpuno reintegriran u međunarodnu zajednicu i ispunjavanje međunarodnih obaveza.

Ukazano je i na potrebu da se osigura puno, ravnopravno, smisleno i sigurno učešće afganistanskih žena u cijelom procesu.

Talibani su se vratili da vladaju Afganistanom u avgustu 2021. godine nakon više od dvije decenije rata.

Privremeni sistem nastavlja da nameće brojna pravila i politike, kršeći niz osnovnih prava žena i djevojčica, uključujući pristup obrazovanju.

TRT Balkan / agencije