Afganistanske žene drže plakate na kojima traže svoje pravo na obrazovanje u Mazar-i-Sharifu 12. augusta 2023.       Foto: Atef Aryan / AFP

Ujedinjene nacije su poručile da Međunarodni krivični sud treba da prizna rodnu diskriminaciju u Afganistanu kao zločin protiv čovječnosti.

“Pravno mišljenje koje smo dobili pokazuje da je uskraćivanje obrazovanja afganistanskim djevojkama i zaposlenja afganistanskim ženama rodna diskriminacija, koja bi se trebala smatrati zločinom protiv čovječnosti, a trebalo bi ga procesuirati pred Međunarodnim krivičnim sudom”, rekao je Gordon Brown, Specijalni izaslanik UN-a za globalno obrazovanje i bivši premijer Velike Britanije, dok je razgovarao o trenutnom stanju pitanja obrazovanja djevojčica u Afganistanu na konferenciji za novinare UN-a u utorak.

On je rekao da se 54 od 80 talibanskih pravila eksplicitno odnose na žene i djevojke, uskraćujući im njihova prava.

Talibani su nedavno izdali dodatne zabrane za učešće žena i djevojaka na fakultetskim ispitima i posjete javnim mjestima, uključujući groblja, kao i druge aktivnosti, naveo je on.

Ministarstvo za ženska pitanja postalo je „ministarstvo koje se plaši za propagiranje vrlina i prevenciju poroka“, a afganistanska Nezavisna komisija za ljudska prava je raspuštena.

Iz tog razloga, „Međunarodni krivični sud treba da prizna ovu rodnu diskriminaciju kao zločin protiv čovječnosti i da istražuje u cilju suđenja i krivičnog gonjenja odgovornih“, naglasio je Brown.

Brown je pozvao na oslobađanje lidera nevladinih organizacija u zatvoru, koji su zatvoreni zbog odbrane prava žena i djevojčica, i pozvao međunarodnu zajednicu da pokaže da obrazovanje može doći do naroda Afganistana.

Pozvao je većinski muslimanske zemlje da pošalju delegaciju vjerskih službenika u Kandahar kako bi uvjerili njihovo vodstvo da treba da uklone zabranu obrazovanja djevojčica i zapošljavanja žena, “što nema utemeljenje u Kur'anu i islamu”.

Ovdje nije riječ o jednoj religiji protiv druge, nego o "ujedinjenju kako bi rekli da su vjerski službenici u Kandaharu pogrešno razumjeli šta je vjersko učenje islama po pitanju obrazovanja djevojčica", rekao je.

„Ako bi vjerski službenici bili u stanju da pokažu da je islam zapravo povoljan za obrazovanje djevojčica i da Afganistan ne može uspjeti kao država ako pola svojih potencijalnih građana uskrati pravo na obrazovanje, možemo napraviti napredak“, dodao je Brown.

Talibani, koji su se vratili na vlast u Afganistanu u augustu 2021. godine, zabranili su afganistanskim ženama visoko obrazovanje i rad u mnogim oblastima javnog sektora.

TRT Balkan