"Provođenje vojne operacije, znajući da će ona sistemski uništiti civilne stambene objekte i infrastrukturu, te učiniti Gazu neupotrebljivom, predstavlja ratni zločin", podvukao je Rajagopal.          Foto: AA

Specijalni izvjestitelj Ujedinjenih naroda (UN) Balakrishnan Rajagopal izjavio je kako sistemsko uništavanje stambenih jedinica i civilne infrastrukture u Gazi predstavlja ratni zločin.

Rajagopal je poručio da bi svijet trebao poduzeti hitnu akciju kako bi se zaustavili strašni i masovni napadi na civilnu infrastrukturu.

"Provođenje vojne operacije, znajući da će ona sistemski uništiti civilne stambene objekte i infrastrukturu, te učiniti Gazu neupotrebljivom, predstavlja ratni zločin", podvukao je Rajagopal.

Naglasio je da je sistemsko ili rasprostranjeno bombardiranje stambenih jedinica, civilnih objekata i infrastrukture strogo zabranjeno međunarodnim humanitarnim pravom, kaznenim pravom i zakonom o ljudskim pravima.

Koristeći izraz "domicid" za takve sistemske ili široko rasprostranjene napade na stambene i civilne objekte, istaknuo je da stambene zgrade, bolnice, ambulante, izbjeglički kampovi, škole, crkve ili džamije, vodovodna i električna infrastruktura za civile "nisu vojni objekti".

Dodao je da, čak i kada se borci mogu koristiti civilnim kućama za sklonište, kao što je navedeno u napadima na izbjeglički kamp Jabalia, zabranjeno je pokretanje napada na cijele stambene blokove ako će dovesti do nerazmjerne štete, smrti i raseljavanja velikog broja civila.

"Nikakvo potvrđeno pravo na samoodbranu, prema međunarodnom pravu, ne može pokriti takve napade", rekao je Rajagopal, dodajući: "Ovo je izričito slučaj kada se pravo na samoodbranu ističe u kontekstu okupacije"

Stanovi za civile u Izraelu također "nisu vojni objekti", naglasio je izvjestitelj, dodajući da je "pokretanje neselektivnih raketnih napada na njih iz Gaze ili drugdje ratni zločin".

Vezano za naredbu o evakuaciji od sjevera do juga Gaze, Rajagopal je rekao: "Naređujući evakuaciju više od milion ljudi iz sjeverne Gaze u južnu Gazu, znajući da će biti nemoguće osigurati odgovarajući smještaj i humanitarnu pomoć, uz održavanje blokade, isključivanje vode, hrane, goriva i lijekova te ponovni napadi na rute evakuacije i 'sigurne zone' bili su okrutno i otvoreno kršenje međunarodnog humanitarnog prava."

"Ove akcije Izraela predstavljaju međunarodne zločine", poručio je Rajagopal.

Pozvao je da se mora slijediti poziv na prekid vatre iz nedavne rezolucije Opće skupštine UN-a.

TRT Balkan / agencije