Šojgua su komandanti informisali o trenutnoj situaciji na terenu i planiranim akcijama.     Foto: Reuters Archive

Ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu posjetio je ruske trupe koje ratuju u Ukrajini.

Iz Ministarstva odbrane Rusije navedeno je da je Šojgu posjetio sjedište ruske grupe "Zapadno jedinstvo", koja se nalazi u zoni "specijalne vojne operacije" u Ukrajini.

Šojgua su komandanti informisali o trenutnoj situaciji na terenu i planiranim akcijama.

Šojgu je na sastanku istakao da vojne jedinice treba stalno da se snabdijevaju oružjem, vojnom opremom, municijom i materijalnim resursima za ispunjavanje svojih misija u "specijalnoj vojnoj operaciji“.

TRT Balkan / agencije