Interpol, ili Međunarodna organizacija kriminalističke policije, je globalna agencija za koordinaciju policije.     Foto: Reuters

Ministarstvo unutrašnjih poslova Rusije izdalo je u petak naredbu kojom se ograničavaju ovlaštenja Interpola u toj zemlji.

Prema naredbi, koja je objavljena na internet portalu Vlade Rusije, Interpol će moći samo da sprovodi ankete, ispituje i vrši ličnu identifikaciju.

Osim toga, propisano da Interpol više ne može obavljati operativno-istražne aktivnosti u Rusiji.

Interpol, ili Međunarodna organizacija kriminalističke policije, je globalna agencija za koordinaciju policije sa 195 članica i sjedištem u Francuskoj, kojoj se Rusija pridružila 1990. godine.​​​​​​

TRT Balkan / agencije